Ammatillinen koulutus

Nuoria itse tekemissään t-paidoissa.

Ammatillinen koulutus on suunnattu sinulle, joka haluat kehittää ammattiosaamistasi tutkintotavoitteisesti tai syventää ja täydentää ammatillista osaamistasi taideteollisuusalalla.

Taitojärjestössä ammatillista koulutusta tuottavat Taito Keski-Suomi ja Taito Keski-Pohjanmaa. Koulutuksia järjestetään yhteistyössä koulutuksen järjestäjien kuten oppilaitosten kanssa. Taideteollisuusalan ammatillisella koulutuksella varmistetaan käsityöhön perustuvien alojen säilyminen myös tulevaisuudessa. Aikuisopiskelijoiden määrä on lisääntynyt taideteollisuusaloilla viime vuosina. Kouluttautuminen tarjoaa yhä useammalle väylän kehittää ammattiosaamistaan nopeasti muuttuviin työelämän tarpeisiin.

Koulutus kehittää työelämää, vastaa työelämän osaamistarpeisiin ja edistää yrittäjyyttä. Ammatillisella koulutuksella tuetaan myös elinikäistä oppimista. Toisen asteen ammatilliset tutkinnot mahdollistavat esimerkiksi opintojen jatkamisen korkeakoulussa.

Tutustu Taitojärjestön ammatillisen koulutuksen koulutustarjontaan:
Taito Keski-Suomi – ammatillinen koulutus
Taito Keski-Pohjanmaa – ammatillinen koulutus

Mitä on ammatillinen koulutus?

Ammatillinen koulutus avaa monia mahdollisuuksia iästä ja taustasta riippumatta. Ammatillinen koulutus on suunnattu henkilölle, joka haluaa kehittää ammattiosaamista tutkintotavoitteisesti tai syventää ja täydentää ammatillista osaamista. Opiskelija voi suorittaa tarpeensa mukaan koko tutkinnon, tutkinnon osia tai vain yhden tutkinnon osan. Tutkintotavoitteinen koulutus perustuu opintojen henkilökohtaistamiseen.
Koulutus toteutetaan työelämälähtöistä, ja koulutuksen tavoitteena on edistää yrittäjyyttä sekä tukea elinikäistä oppimista. Koulutus voidaan järjestää lähiopetuksena tai verkko-oppimisympäristöissä tai työpaikoilla tai monimuotoisesti. Ammatilliseen koulutukseen hakeudutaan yhteishaun tai jatkuvan haun kautta koulutustason mukaan.

Ammatillisesta koulutuksesta koulutusmuotona lisää Opetushallituksen-verkkosivulla:
www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/ammatillinen-koulutus