Taitoliitto

Pöydällä levitettynä erilaisia käsityömateriaaleja ja -työvälineitä: sakset, mittanauha, vasara, lankaa, puukko, jne.

Taitoliitto / Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry tekee Taitojärjestön kehitystyötä, käynnistää palvelutuotekehitystä, kouluttaa henkilöstöä sekä hoitaa järjestön valtionavustusasioita ja valtakunnallista viestintää. Tämän lisäksi Taitoliiton tärkeänä tehtävänä on toimia yhteiskunnan muutosten tuntosarvina sekä käsityökulttuurin puolestapuhujana ja asiantuntijana.

Taitoliitto akreditoitiin 2020 Unescon aineettoman kulttuuriperinnön suojelua koskevan yleissopimuksen asiantuntijaorganisaatioksi. Liitto tekee kansainvälistä yhteistyötä Pohjoismaiden ja Euroopan käsityöorganisaatioiden kanssa.

Käsityöharrastajille sekä medialle Taitoliitto tuottaa käsityöviestintää ja -tietoa sekä julkaisee Taito-lehteä. Vuosittain valittava vuoden käsityötekniikka on yksi keskeinen osa tätä käsityöalan näkyvyyttä.

Käsityöalan kehittämistä ja yhteistyötä

Taitoliitolla on tärkeä tehtävä käsityöntoimialan kehittämisessä. Käsityö kytkeytyy kulttuuri-, sosiaali- ja elinkeinopolitiikkaan. Liitto on vaikuttamassa käsityöpolitiikkaan tekemällä selvityksiä ja kannanottoja, olemalla yhteydessä päättäjiin ja verkottumalla muihin alan toimijoihin sekä toimimalla aktiivisesti kansainvälisissä ja kotimaisissa yhteisöissä.

Taitoliitto tekee tiivistä yhteistyötä Taiteen perusopetusliiton, Opintokeskus Siviksen, Opetushallituksen sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa opetuksen järjestämiseen liittyvissä asioissa. Lisäksi liitto tekee läheistä yhteistyötä vaikuttamisen saralla Kulta ry:n kanssa.

Liitto koordinoi Opetus- ja kulttuuriministeriön Taitoliitolle ja taitoyhdistyksille myöntämän valtionavustuksen jakoa ja tilitystä sekä kokoaan järjestön toiminnan tilastotiedot vuosittain.

Kansainvälisesti Taitoliitto tekee yhteistyötä käsityön aseman ja merkityksen vahvistamisessa ja jakaa osaamista muiden organisaatioiden kanssa. Yhteistyötä tehdään muun muassa Nordic Handicraft Associationin (NHA) ja European Craft Organizationin (ECO) kanssa.

Taitoliiton toiminnan lasketaan alkaneen vuonna 1913 kokoontuneen Kotiteollisuus-valtuuskunnan ensimmäisestä kokoontumisesta. Taitoliiton julkaisema Taito-lehti on ilmestynyt yhtäjaksoisesti vuodesta 1907.

Taitoliitto / Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry säännöt.

Taitoliiton hallitus 2024–2025

Puheenjohtaja Tuuli Kaskinen, CLC Climate Leadership Coalition
Varapuheenjohtaja, Kaisa Vatanen, Senior Insights Manager

Jäsenet
Elina Seppänen, toiminnanjohtaja, Taito Pohjois-Pohjanmaa
Jenni Sundberg, toimitusjohtaja, Nuppuprint
Pauliina Latvala-Harvilahti, kulttuuriperinnön tutkimuksen dosentti
Mirkku Kullberg, toimitusjohtaja, Glasshouse Helsinki
Joni Liukkonen, rehtori, Sasky, Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitos
Leena Virkki, asiantuntija, kestävä kehitys

Esittelijä, toiminnanjohtaja Minna Hyytiäinen, Taitoliitto
Sihteeri, hallintopäällikkö Salla Backman, Taitoliitto (opintovapaalla 31.5.2024 asti)

Taitoliiton jäsenyhdistykset

Taitoliiton suojelija

Pohjoismaisen perinteen mukaisesti presidentin puoliso on toiminut valtakunnallisen käsityöjärjestön suojelijana vuodesta 1931 asti. Vuoteen 1974 asti suojelijoina toimivat yhdessä presidentti ja puolisonsa.

Taitoliiton suojelijana toimi tasavallan presidentin puoliso, tohtori Jenni Haukio vuosina 2012–2023.