Tietoa Taitojärjestöstä

Kolme henkilöä tekee yhteistä mosaiikkityötä

Taitoliitto ja alueelliset taitoyhdistykset muodostavat valtakunnallisen Taitojärjestön, joka on Suomen laajin käsityön palveluverkosto. Taitojärjestö on aktiivinen käsityöpalveluiden tuottaja ja kehittäjä, joka edistää käsityökulttuuria taitona, kulttuurina ja elinkeinona. Taitojärjestö on tärkeä vaikuttaja siinä, että käsityötaidot säilyvät ja että käsityön harrastamisen palveluja – kursseja, neuvontaa, ohjausta ja opetusta – on saatavilla eri puolilla Suomea. Koko maassa toimivaan Taitojärjestöön kuuluu 15 taitoyhdistystä ja niiden yli kahdeksankymmentä toimipaikkaa. Järjestö on merkittävä työllistäjä. Sen palveluksessa on noin 200 vakituista käsityön ammattilaista ja lisäksi suuri määrä osa-aikaisia. Järjestöön toiminnan piirissä on yhteensä yli 600 työntekijää.

Käsityö hyvinvoinnin edistäjänä

Taitojärjestön slogan on Onni elää käsityössä. Se kertoo, millainen merkitys käsityöllä on monen ihmisen arjessa ja miten käsityönä valmistetut tuotteet ovat erityisiä.

Suomalaisista lähes puolet kertoo tekevänsä käsitöitä, nikkarointia tai rakentelua vähintään muutaman kerran kuukaudessa

Käsityön harrastaminen Suomessa -kuluttajakysely 2021, Taitoliitto & Tilastokeskus.

Käsityö on monelle rakas harrastus. Uuden oppimisen ilo ja onnistumisen kokemukset käsitöiden parissa lisäävät ihmisten kokemaa hyvinvointia. Yli puolet käsitöiden harrastajista kertoo harrastuksen tärkeimmäksi anniksi sen rentouttavan ja hyvää oloa tuottavan tunteen. Tärkeää käsitöissä on myös jakamisen kulttuuri ja sosiaalisuus. Yhdessä tekeminen luo osallisuutta ja saa tekijän tuntemaan itsensä arvokkaaksi osaksi yhteisöä.

Taitojärjestön arvot

Taitojärjestön toiminnan arvoina nousee viisi käsityön tekemiseen ja ylläpitämiseen liittyvää aihetta. Luovuus on merkittävä mahdollisuus itsensä toteuttamisessa, hyvinvoinnissa ja joustavassa toiminnassa. Taito on jatkuvaa oppimista ja se kasvaa tekemällä.
Rohkeus on uskallusta kokeilla ja yrittää myös käsityössä.
Yrittäjyys käsittää vastuunkantoa koko käsityöalan yrittäjyydestä ja työllisyydestä.
Vastuullisuus muistuttaa meitä kestävästä kehityksestä ja tulevien sukupolvien taitojen huolehtimisesta sekä yhdenvertaisuuden huomioimisesta.

Värikyniä purkissa kuvattuna ylhäältä.
Viisi aikuista taitokeskuksen pöydän ääressä tekemässä puisia koristelintuja ohjaajan opastuksella.
Teinikäinen tyttö ja poika korjaavat vaatteita ompelukoneella.

Taitojärjestön toiminta tuottaa osaamista ja ylläpitää käsityökulttuuria

Taidot ja niiden säilyminen eivät ole itsestään selvyyksiä. Niitä tulee vaalia ja niitä tulee opettaa yhä uusille sukupolville. Taitojärjestö tarjoaa mahdollisuuksia uusien taitojen oppimiseen, osaamisen päivittämiseen ja mielekästä tekemistä elämän eri vaiheissa.

Käsityötaidot ovat tärkeä osa aineetonta kulttuuriperintöä ja suomalaista identiteettiä. Uusien innovaatioiden juuret ovat perinteisissä tekniikoissa, materiaaleissa ja työtavoissa. Jaettu huoli ilmastonmuutoksesta ja maapallon kantokyvyn kestävyydestä ovat lisänneet kiinnostusta oppia valmistamaan, korjaamaan ja huoltamaan tuotteita itse. Vahvat käsityötaidot tukevat ekologista ja resurssiviisasta elämäntapaa. Näiden asioiden eteen tehdään Taitojärjestössä työtä päivittäin.

Taitojärjestön toimintaa lukuina 2023

 • 15 taitoyhdistystä, joista kolme toimii myös ruotsin kielellä
 • 53 taitokeskusta, joissa järjestetään kursseja ja käsityöneuvontaa
 • 32 myymälää
 • 1 804 käsityökurssia harrastajille
 • 15 728 osallistujaa kursseilla
 • 18 060 ohjattua kurssituntia
 • käsityökursseja 77 paikkakunnalla
 • 12 581 osallistujaa lyhyissä käsityön työpajoissa, 45 paikkakunnalla
 • 29 406 harrastekäyntiä verstastyöskentelyssä, jossa asiakas voi harrastaa ohjatusti tai itsenäisesti
 • 7 941 osallistujaa lasten ja nuorten käsityökerhoissa 34 paikkakunnalla
 • 1 519 osallistujaa lasten ja nuorten käsityöleireillä 45 paikkakunnalla
 • 2 651 oppilasta käsityön taiteen perusopetuksessa, 28 876 opetustuntia
 • 280 opiskelijaa käsityön ammattisen koulutuksen opiskelijaa
 • 178 osallistujaa kuntouttavassa työtoiminnassa

Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoittaa Taitojärjestön toimintaa.