Käsityö- ja muotoilukoulut

Teinikäinen tyttö ja poika korjaavat vaatteita ompelukoneella.

Taito käsityö- ja muotoilukoulu – oppia, osaamista ja onnistumisen iloa!

Etsitkö paikkaa, jossa voisit toteuttaa itseäsi ja päästää luovuuden valloilleen? Haluatko oppia uusia kädentaitoja ja kehittyä omassa harrastuksessasi? Kaipaatko rentoa yhdessäoloa saman henkisten harrastajien kanssa ja jaettua onnistumisen iloa? Tervetuloa Käsityö- ja muotoilukouluun – meiltä löydät kaikkea tätä!

Mikä on käsityö- ja muotoilukoulu?

Käsityö- ja muotoilukoulut antavat käsityön taiteen perusopetusta lapsille, nuorille ja aikuisille. Taiteen perusopetus on Suomessa vakiintunut ja kansainvälisesti ainutlaatuinen, koulutus- ja harrastusmuoto. Opiskelu sopii kaikille, jotka ovat kiinnostuneita käsillä tekemisestä, muotoilusta ja uuden oppimisesta.

Mitä ja miten opitaan?

Käsityö- ja muotoilukoulussa opitaan käsityön vaiheet suunnittelusta toteuttamiseen. Lähtökohtana opiskelussa ovat oppilaan omakohtaiset kokemukset, halu ilmaista itseään ja käsillä tekeminen. Harrastuksen parissa opitaan pitkäjänteisyyttä, ongelmanratkaisutaitoja ja luovuutta.

”Käsityökoulussa saa käyttää mielikuvitusta.” 

Vilma 7 vuotta.

Opetusryhmissä perehdytään käsityöhön motivoivassa ilmapiirissä saman henkisten ystävien ja
ammattitaitoisten opettajien seurassa. Ryhmäkoot ovat pieniä, jolloin aikaa jää kohtaamisille ja yhdessä oppimiselle. Käsityökouluissa on tarjolla perusryhmien lisäksi eri tekniikkoihin painottuneita ryhmiä, esimerkiksi Nikkarit-ryhmiä, joissa keskitytään enemmän puu- ja metallitöihin sekä elektroniikkaan.

Eskari-ikäisiä lapsia ompelee käsityökoulussa kissoja.
Nuoria savikurssilla käsityökoulussa.
Lapsiryhmä tekee robottia käsityökoulussa.

Taito käsityökoulut ja Taito käsityö- ja muotoilukoulut

Suomessa on seitsemän Taito käsityökoulua ja kuusi Taito käsityö- ja muotoilukoulua. Opetusta on 48 paikkakunnalla. Koulut ovat paikallisten taitoyhdistysten ylläpitämiä. Mukaan toimintaan pääsee matalalla kynnyksellä, eikä aikaisempia taitoja tarvita. Harrastuksen taiteen perusopetuksen parissa voi aloittaa koululaisena ja sitä nuoremmat voivat osallistua varhaisiän opintoihin. Taiteen perusopetus on suunnattu ensisijaisesti lapsille ja nuorille, mutta ryhmiä löytyy useista kouluista myös aikuisille. Opettajina toimivat alalle koulutetut ammattilaiset ja opetus pohjautuu valtakunnalliseen käsityön taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmaan.

Käsityökoulussa voi toteuttaa itseään pelkäämättä muiden mielipiteitä.” 

Risto 15 vuotta.

Mitä on taiteen perusopetus?

Aikuisia käsityökoulun savikurssilla.

Taiteen perusopetus on paikallisissa taideoppilaitoksissa vapaa-ajalla annettavaa taidekasvatusta. Se on tavoitteellista, valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan sidottua ja sitä antavat alan koulutetut ammattilaiset. Valittavia taiteenaloja on yhdeksän: käsityö, kuvataide, arkkitehtuuri, mediataide, musiikki, teatteritaide, sirkus, tanssi ja sanataide. Opetusta on tarjolla laajasti Suomessa ja oppilaaksi pääsee matalalla kynnyksellä. Taiteen perusopetusta on tarjolla 267 kunnassa ja siihen osallistuu yli 128 000 oppilasta.

”Käsillä tekemisellä on iso merkitys hyvinvoinnille ja mielialalle. Käsityökoulu on mun viikon kohokohta ” 

Teija 38 vuotta

Taiteen perusopetus on osa Suomen koulutusjärjestelmää, ja siitä säädetään taiteen perusopetuksesta annetussa laissa ja asetuksessa. Taiteen perusopetuksen rehtoreiden ja opettajien kelpoisuuksista säädetään asetuksella opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista.

Taiteen perusopetusta järjestävät paikalliset taidekoulut ja -oppilaitokset. Myös osa kansalaisopistoista tarjoaa taiteen perusopetusta.

Taiteen perusopetusta voivat järjestää yksityiset rekisteröidyt yhteisöt, kunnat, kuntayhtymät tai valtion oppilaitokset. Kunta voi järjestää taiteen perusopetusta omalla päätöksellään tai hankkia palvelun julkiselta tai yksityiseltä toimijalta. Muut tahot tarvitsevat koulutuksen järjestämiseen luvan opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Opetus- ja kulttuuriministeriön järjestämisluvan myötä opetuksen järjestäjä saa valtiolta rahoitusta, eli valtionosuutta, opetustuntien määrän mukaan. Kunnat, jotka järjestävät taiteen perusopetusta saavat kunnan peruspalvelujen valtionosuutta asukasmäärän mukaan. Kunnat ovat taiteen perusopetuksen merkittäviä rahoittajia ja järjestäjiä. Kunnat ja valtio rahoittavat taiteen perusopetuksen järjestämistä osapuilleen saman verran.