Startsida

Värdet på det man har gjort själv mäts inte i pengar,
det vägs i hjärtat.

Bekanta dig med Taitoförbundets verksamhet!

Lappat och lagat utställningen 2021

Utställningen Lappat och lagat är en av Taitoliitto och av en jury utsedd utställningshelhet som presenterar hantverk, kreativitet och visionär kunskap. Nu söker vi deltagare till utställningen.

Att lappa och laga kan vara överraskande, uppfinningsrikt och intressant, det kan skapa mervärde och även ge ett konstnärligt intryck. Vi önskar att vi på utställningen ska få se intressanta och färska tolkningar av vad lappat, reparerat och lagat egentligen kan vara. De som deltar i utställningen kan förverkliga sina verk med önska teknik och önskade material, antingen på ett traditionellt sätt eller genom att förnya traditionerna.  Som utställningens jury fungerar textil- och bildkonstnären Raija Jokinen.

LÄS MER

Årets hantverksteknik 2020
är täljning

Taitoförbundet väljer årets hantverksteknik för fjärde gången.

Tidigare år har makramé, broderi och vävning varit de mjuka materialens teknik. ”Slöjden i Finland är ofta förknippad med de mjuka materialen, garner och textilier. Vi vill påminna om den mångfald av hantverkstekniker och material som finns. Täljning är en väldigt traditionell och värdefullt hantverkskunnande där tillverkning av kniven har en stark tradition, säger Taitoförbundets verksamhetsledare Minna Hyytiäinen.

Ett samhälle som respekterar sina rötter hålls starkt

Hantverkskunnandet har genom tiderna överförts från person till person. Den levande hantverkstraditionen tyder på kunskap om att utöva hantverk utgående från de material man finner i sin omgivning, oberoende av om det handlar om att bygga ett hus, restaurera möbler eller sticka sockor. Finland godkände Unescos konvention om immateriellt kulturarv 2013. Immateriellt kulturarv är bland annat hantverkskunnande, muntliga traditioner, scenkonst, sociala traditioner samt ritualer och fester.

Taitoorganisationen grundades år 1913 för att främja hantverkskunnande, hantverksskolning och näringsverksamhet i Finland.

CraftCorner

CraftCorner is a meeting place for Finnish crafts – the place to buy products
made by Finnish artisans, and to find craft-related exhibitions, events and education.
Experience Finnish style, quality and distinction at Helsinki’s premier craft venue.