Startsida

Värdet på det man har gjort själv mäts inte i pengar,
det vägs i hjärtat.

Bekanta dig med Taitoförbundets verksamhet!

Årets hantverksteknik 2023 spinning

Hantverksnyheter:
Årets hantverksteknik 2023 är spinning

Det är nu sjunde gången som Taitoförbundet har utsett Årets Hantverksteknik. Spinning är en tydligt stigande trend bland hantverksentusiaster och det kan förklaras av intresset för transparens i produktionen och autenticitet. Med årets val av hantverksteknik vill Taitoförbundet bidra till att öka medvetenheten om historien bakom garn, textilier och material, arbetsskedena och därmed också uppskattningen av materialen.
LÄS MER

naturfärgade garn

Årets hantverksteknik 2022
är färgning med naturfärger

En betydande orsak idag till att man färgar hemma med naturliga färgämnen är att föra samman en övergripande naturupplevelse med hantverk samt viljan att minska den kemikaliebelastning som orsakas av de egna textilierna. Med Årets hantverksteknik vill Taitoförbundet för sin del väcka debatt om ansvarsfullhet och miljöpåverkan av textilier och material.
LÄS MER

Teddy kämmekkäät neuleohje

Stickmönster:
Halvvanten Teddy

Nu ska vi alla lära oss att sticka värma yllestrumpor när den kommande vintern utmanar oss att spara energi för att stävja stigande uppvärmningskostnader och elförbrukning. Halvvantarna håller händerna varma även om man har lite kyld på hemma.
LÄS MER

Taitoförbundet har utsetts till expertorganisation inom Unescos immateriella kulturarv

Konsten att med egna händer tillverka föremål som är betydelsefulla för en själv är en oerhörd rikedom. Att lära sig traditionellt hantverk och att förmedla de nya kunskaperna till kommande generationer utgör värdefullt kulturellt kapital som Taitoförbundet med sin verksamhet har främjat i över 100 år

LÄS MER

Ett samhälle som respekterar sina rötter hålls starkt

Hantverkskunnandet har genom tiderna överförts från person till person. Den levande hantverkstraditionen tyder på kunskap om att utöva hantverk utgående från de material man finner i sin omgivning, oberoende av om det handlar om att bygga ett hus, restaurera möbler eller sticka sockor. Finland godkände Unescos konvention om immateriellt kulturarv 2013. Immateriellt kulturarv är bland annat hantverkskunnande, muntliga traditioner, scenkonst, sociala traditioner samt ritualer och fester.

Taitoorganisationen grundades år 1913 för att främja hantverkskunnande, hantverksskolning och näringsverksamhet i Finland.