Startsida

Värdet på det man har gjort själv mäts inte i pengar,
det vägs i hjärtat.

Bekanta dig med Taitoförbundets verksamhet!

Taitoförbundet har utsetts till expertorganisation inom Unescos immateriella kulturarv

Konsten att med egna händer tillverka föremål som är betydelsefulla för en själv är en oerhörd rikedom. Att lära sig traditionellt hantverk och att förmedla de nya kunskaperna till kommande generationer utgör värdefullt kulturellt kapital som Taitoförbundet med sin verksamhet har främjat i över 100 år

LÄS MER

Enkät till företagare inom hantverksbranschen

Hur har coronan inverkat på företagsverksamheten och hur ser företagarna på framtiden?

Bästa hantverkare och företagare inom hantverksbranschen,

De senaste sex månaderna har medfört särskilt många utmaningar för många företagare inom hantverksbranschen. För att vi inom Taitoförbundet ska kunna främja hantverksföretagarnas ställning och föra företagarnas budskap vidare till olika aktörer behöver vi information om aktörernas nuvarande situation och konkreta siffror. 

TILL ENKÄTSBLANKET

Årets hantverksteknik 2020
är täljning

Taitoförbundet väljer årets hantverksteknik för fjärde gången.

Tidigare år har makramé, broderi och vävning varit de mjuka materialens teknik. ”Slöjden i Finland är ofta förknippad med de mjuka materialen, garner och textilier. Vi vill påminna om den mångfald av hantverkstekniker och material som finns. Täljning är en väldigt traditionell och värdefullt hantverkskunnande där tillverkning av kniven har en stark tradition, säger Taitoförbundets verksamhetsledare Minna Hyytiäinen.

Ett samhälle som respekterar sina rötter hålls starkt

Hantverkskunnandet har genom tiderna överförts från person till person. Den levande hantverkstraditionen tyder på kunskap om att utöva hantverk utgående från de material man finner i sin omgivning, oberoende av om det handlar om att bygga ett hus, restaurera möbler eller sticka sockor. Finland godkände Unescos konvention om immateriellt kulturarv 2013. Immateriellt kulturarv är bland annat hantverkskunnande, muntliga traditioner, scenkonst, sociala traditioner samt ritualer och fester.

Taitoorganisationen grundades år 1913 för att främja hantverkskunnande, hantverksskolning och näringsverksamhet i Finland.

CraftCorner

CraftCorner is a meeting place for Finnish crafts – the place to buy products
made by Finnish artisans, and to find craft-related exhibitions, events and education.
Experience Finnish style, quality and distinction at Helsinki’s premier craft venue.