Startsida

Värdet på det man har gjort själv mäts inte i pengar,
det vägs i hjärtat.

Bekanta dig med Taitoförbundets verksamhet!

Årets hantverksteknik 2021
är konsten att lappa och laga

Taitoförbundet väljer Årets hantverksteknik för femte gången.

.Nu skäms man inte längre över sina lappade kläder eller att lappningen syns, utan man är i stället stolt över det. Med val till Årets hantverksteknik vill vi på Taitoförbundet vara med och uppmuntra människor till lappning och lagning

Taitoförbundet har utsetts till expertorganisation inom Unescos immateriella kulturarv

Konsten att med egna händer tillverka föremål som är betydelsefulla för en själv är en oerhörd rikedom. Att lära sig traditionellt hantverk och att förmedla de nya kunskaperna till kommande generationer utgör värdefullt kulturellt kapital som Taitoförbundet med sin verksamhet har främjat i över 100 år

LÄS MER

Ett samhälle som respekterar sina rötter hålls starkt

Hantverkskunnandet har genom tiderna överförts från person till person. Den levande hantverkstraditionen tyder på kunskap om att utöva hantverk utgående från de material man finner i sin omgivning, oberoende av om det handlar om att bygga ett hus, restaurera möbler eller sticka sockor. Finland godkände Unescos konvention om immateriellt kulturarv 2013. Immateriellt kulturarv är bland annat hantverkskunnande, muntliga traditioner, scenkonst, sociala traditioner samt ritualer och fester.

Taitoorganisationen grundades år 1913 för att främja hantverkskunnande, hantverksskolning och näringsverksamhet i Finland.

CraftCorner

CraftCorner is a meeting place for Finnish crafts – the place to buy products
made by Finnish artisans, and to find craft-related exhibitions, events and education.
Experience Finnish style, quality and distinction at Helsinki’s premier craft venue.