Mies vuolee puulintua.

Käsityön aineeton kulttuuriperintö

Käsityön elävä perintö on taitoa ja tietoa tehdä käsitöitä erilaisilla elinympäristömme materiaaleilla, rakentaa, korjata tai entisöidä. Käsityötaidot ovat kautta aikojen siirtyneet taitajalta toiselle ja niin on yhä tänä päivänä. Käsitöitä tehdään harrastuksena, mutta monelle se on myös ammatti. Erilaisia käsityötaitoja tarvitaan monissa ammateissa, vaikka ne eivät ole varsinaisia käsityöalan tehtäviä.

Elävä perintö Taitojärjestössä

Käsityökulttuurin säilyminen Suomessa elävänä ja elinvoimaisena on tärkeää. Taitojärjestössä tehdään päivittäin työtä sen eteen, että käsityötaidot ja -osaaminen olisivat mahdollista kaikille. On tärkeää, että tunnistetaan käsityön tekemisen juuret ja perinteitä ylläpitävät yhteisöt. Se ei kuitenkaan tarkoita, etteivät perinteet eläisi ajassa. Käsitöiden tekeminen ja tekijät muuttuvat siinä missä maailma meidän ympärillämme. Elävään käsityöperintöön kuuluu myös jatkuvuus: tekemisen, taidon ja kiinnostuksen siirtyminen uusille tekijöille.

Taitojärjestön tarina pohjautuu käsityötaitojen välittämiseen ja tätä työtä on järjestössä tehty jo yli sadan vuoden ajan. Osoituksena asiantuntijuudesta Taitoliitto akkreditoitiin vuonna 2020 Unescon aineettoman kulttuuriperinnön suojelua koskevan yleissopimuksen asiantuntijaorganisaatioksi. Aineettoman kulttuuriperinnön kansainvälisessä yhteistyössä Taitoliitto edustaa suomalaista käsityökulttuuria. Liitto on Unescon akkreditoimien aineettoman kulttuuriperinnön sopimuksen asiantuntijoiden, ICH NGO Forumin jäsen.

Vuosittain Taitojärjestössä tuotetaan aineettomaan kulttuuriperintöön liittyviä näyttelyitä ja seminaareja sekä itse että yhteistyössä muiden käsityöalan toimijoiden kanssa. Lisäksi järjestetään koulutusta, tapahtumia ja kohtaamisia käsityön äärellä. Pohjoismaiset aineettoman kulttuuriperinnön järjestötoimijat ovat rakentaneet Safeguarding Practices -wikialustan parhaiden perinteiden vaalimiskäytäntöjen jakamista varten.

Aineeton kulttuuriperintö Suomessa

Suomi hyväksyi vuonna 2013 Unescon yleissopimuksen aineettoman kulttuuriperinnön suojelemisesta. Sopimuksen tarkoituksena on edistää aineettoman kulttuuriperinnön tunnistamista ja vaalimista Suomessa. Aineeton kulttuuriperintö on mm. käsityötaitoja, suullista perinnettä, esittävää taidetta, sosiaalisen elämän käytäntöjä sekä rituaaleja ja juhlamenoja.

Museovirasto vastaa aineettoman kulttuuriperinnön suojelemista koskevan Unescon yleissopimuksen toimeenpanosta Suomessa. Sopimuksen hengen mukaisesti yhteisöillä on keskeinen rooli aineetonta kulttuuriperintöä tunnistettaessa ja määriteltäessä. Siksi kansallista toimeenpanoa toteutetaan erilaisissa verkostoissa ja työssä korostetaan yhteisöjen osallisuutta. Keskeisessä roolissa sopimuksen täytäntöönpanoa ovat elävän perinnön ringit. Käsityörinki perustettiin vuonna 2015.

Lisätietoja:
www.aineetonkulttuuriperinto.fi
• Leena Marsio, erikoisasiantuntija, Museovirasto, leena.marsio(at)museovirasto.fi, puh. +358 295 33 6017
• Kikka Jelisejeff, kehittämispäällikkö, Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry, kikka.jelisejeff(at)taito.fi, puh. +358 40 7523 662