Tietosuoja

Tämä on Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry:n (jäljempänä Taitoliitto) sekä Taito-lehden EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Seloste on laadittu 25.5.2018, viimeisin päivitys 26.3.2024.

Taitoliitto on sitoutunut suojaamaan palveluidensa käyttäjien yksityisyyttä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen, sähköisestä viestinnästä annetun lain (917/2014) sekä muun sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.

Rekisterinpitäjä

Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry ja Taito-lehti
Y-tunnus: 0201527-3
Kalevankatu 61
00180 Helsinki

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Taitoliiton toiminnanjohtaja
Minna Hyytiäinen
Puh. 0405050944
minna.hyytiainen@taito.fi

Taitoliiton ylläpitämät rekisterit, tietolähteet, käsittelyn tarkoitus ja käsittelijä

Keräämme tietoja voidaksemme palvella asiakkaitamme sekä toteuttaa yhdistyksemme säännöissä mainittua tarkoitusta. Tietoja kirjataan seuraaviin rekistereihin:

 • Taito-lehden tilaajarekisteri
  • käsittelyn tarkoitus: tilausten toimittaminen, asiakassuhteen ylläpito
  • käsittelijä: Atex Oy
 • Taitolehti.fi -verkkokauppa
  • käsittelyn tarkoitus: tilausten toimittaminen, markkinointiviestintä
  • käsittelijä: Weblog Finland Oy
  • yhteisrekisterinpitäjä: Paytrail Oyj
 • Taito uutiskirjerekisteri
  • käsittelyn tarkoitus: tilausten toimittaminen, markkinointiviestintä  
  • käsittelijä: Mailchimp, The Rocket Science Group, LLC
 • Taitoliiton koulutukset
  • käsittelyn tarkoitus: tapahtumien järjestäminen ja asiakasyhteydenpito
 • Taitoyhdistysten koulutukset
  • Taitoliiton jäseninä olevat alueelliset Taitoyhdistykset järjestävät koulutuksia ja toimintaa, johon sovelletaan kunkin alueellisen yhdistyksen omaa tietosuojakäytäntöä
  • Taitoliitto toimii yhteisrekisterinpitäjänä silloin, kun kurssi-ilmoittautumiset tehdään Taitoliiton ylläpitämässä ilmoittautumispalvelussa
 • Taitoliiton kilpailut, palkinnot ja tutkimukset
  • käsittelyn tarkoitus: kilpailun tai palkitsemisen järjestäminen, asiakasyhteydenpito sekä tutkimustiedon kerääminen
  • käsittelijä: kulloinkin erikseen tietojen keräämisen yhteydessä ilmenevä kumppani
 • Taitoliiton kunniamerkkirekisteri
  • käsittelyn tarkoitus: kunniamerkkien, taitomerkkien ja mitalien saajien ja anojien tilastointi, sekä niiden myöntämistä koskeva päätöksenteko
 • Verkkopalveluiden käytöstä havainnoidut tiedot
  • Palvelun ominaisuuksien käyttö- ja selaustiedot, Google Analytics tallentamat tiedot. Sivu, jolta käyttäjä on siirtynyt sivuillemme, laitteen malli, yksilöllinen laite- ja/tai evästetunniste, tiedonkeruun kanava (internetselain, mobiiliselain, sovellus), selaimen versio, IP-osoite, istuntotunniste, istunnon aika ja kesto sekä näytön tarkkuus ja käyttöjärjestelmä. Sijaintitiedot, kuten GPS:n tai WLAN-yhteyspisteiden tai matkapuhelinverkon tukiasemien avulla lasketut koordinaatit, mikäli käyttäjä on tätä varten antanut nimenomaisen luvan.
  • Analytiikan avulla palvelun havaitusta käytöstä ja / tai asiakkaan itse antamista tiedoista esimerkiksi käyttäjän mahdolliset kiinnostuksen kohteet tai segmentointi tietynlaisten käyttäjien ryhmään.

Lisäksi käsittelemme kaikissa yllä olevissa rekistereissä olevia henkilötietoja lakisääteisten velvollisuuksiemme täyttämiseksi, kuten kirjanpitoon, sekä väärinkäytösten ehkäisyyn ja palvelun jatkuvuuden takaamiseksi (esimerkiksi tallentamalla varmuuskopioita).

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, verkkokaupassamme tehtyjen tilausten yhteydessä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Yritysten ja muiden organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä kuten verkkosivuilta, hakemistopalveluista ja muilta yrityksiltä.

Rekisterien tietosisällöt

Rekisterimme sisältävät henkilötietoja, kuten nimen, syntymäajan (silloin kun se on esimerkiksi asiakassuhteen ylläpitämiseksi tai tietojen tilastoimista varten tarpeellista), yhteystiedot (kuten puhelinnumero, osoite, sähköpostiosoite), laskutus- ja maksutiedot sekä tilaustiedot. Lisäksi keräämme huomionosoitusten myöntämistä varten tietoa saavutetuista ansioista ja muista päätöksentekoon vaikuttavista seikoista.

Käsittelyn oikeusperusta

Käsittelemme henkilötietoja eri oikeusperusteilla riippuen tilanteesta ja käyttötarkoituksesta.

 • Sopimus: Kun tilaat tai ostat palveluitamme, käsittelemme tietojasi perustuen sopimussuhteeseen. Sopimusta varten käsittelemme vain tietoja, jotka ovat tarpeen sovitun palvelun toimittamista varten, eli tyypillisesti yhteystietoja sekä palvelun ominaisuuksien toteuttamiseen tarvittavia tietoja
 • Suostumus: Kun lähetämme sinulle sähköisiä markkinointiviestejä tai kohdennamme sinulle mainontaa verkkopalveluissa, käsittelemme tietojasi suostumukseen perustuen.
 • Lakisääteinen velvollisuus: Säilytämme laskutus/maksutietoja lain vaatiman ajan verotusta ja kirjanpitoa varten.
 • Oikeutettu etu: Oikeutetulla edulla viitataan yrityksemme tarpeeseen käsitellä tietoa liiketoiminnan hallintaan ja sen kehittämistä varten. Näillä toimenpiteillä varmistamme myös asiakkaan etujen toteutumisen.

Tietojen luovuttaminen kolmansille osapuolille

Emme myy, vuokraa tai luovuta tunnistetun käyttäjän henkilötietoja kolmansille osapuolille muussa kuin viranomaisen määräämässä tilanteessa.

Evästeet verkkopalveluissa

Keräämme käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden (”cookies”) ja muiden vastaavien tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston, avulla. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet.

Palveluissamme on käytössä ns. yhteisöliitännäisiä, kuten Facebookin tykkää-painike. Niiden sisältö tulee suoraan Facebookista. Kun kävijä vierailee palvelussamme, Facebookin yhteisöliitännäinen tunnistaa, että käyttäjä on kirjautuneena Facebookiin, ja tällöin sivu näyttää räätälöidyn sisällön liitännäisessä, ikään kuin käyttäjä olisi sivustolla Facebook.com. Facebook voi kerätä tietoa kävijän vierailusta kulloinkin voimassa olevien yksityisyydensuojaa koskevien ehtojensa mukaisesti.

Tietojen tarkastusoikeus

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Jokaisella on oikeus peruuttaa henkilötietojen käsittelyyn antamansa suostumus ja valittaa henkilötietojen käsittelystä valvovalle viranomaiselle. Valituksen voi tehdä tietosuojavaltuutetun toimiston verkkosivuston kautta: www.tietosuoja.fi.

Yhteystiedot ja pyynnöt

Käyttäjä voi lähettää tietosuojaan ja tähän tietosuojalausekkeeseen liittyvät tiedustelut sekä mahdolliset markkinoinnin tai mainonnan kohdentamiseen liittyvät reklamaatiot myös rekisterinpitäjälle osoitteeseen:

Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry
Kalevankatu 61, 00180 Helsinki
Y-tunnus 0201527-3