Käsityöperinnön kummitoiminta

Taitoliitto aloitti  syksyllä 2018 uuden toiminnan käsityöperinnön säilyttämiseksi. Käsityöperinnön kummitoiminta -hanke antaa ihmisille mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa kulttuuriperinnön säilymiseen ja vaalimiseen. Hankkeen tavoitteena on myös lisätä ihmisten tietoisuutta ja osallisuutta omaan paikalliseen kulttuuriin. Museovirasto on myöntänyt vuonna 2018 Taitoliitolle 7600 euron avustuksen hankkeen toteutukseen.

Käsityöperinnön kummitoiminta -hankkeessa rekrytoidaan käsityökulttuurista kiinnostuneita tutkimaan, huoltamaan ja uudistamaan käsityötä omalla alueellaan. Tavoitteena on jalkauttaa käsityöperinteestä huolehtimista ja vaalimista sinne, missä on elävää käsityöperinnettä. Hankkeessa rakennetaan malli paikallisesti kiinnostavan käsityöperinteen tunnistamiseen sekä perinteestä huolehtimiseen ja uudistamiseen. Kummitoiminta kiinnittää ihmisiä paikalliseen kulttuurin ja sen ylläpitämiseen ja uudistamiseen. Mukana oleville prosessi on mahdollisuus oppia tuntemaan käsityökulttuuria ja perehtyä itselle merkityksellisesti omaan elinympäristöön. Käsityön harrastajat, käsityön tekijät ja paikallisesta historiasta kiinnostuneet saavat mahdollisuuden osallistua oman lähiympäristönsä vaalimiseen ja arvostamiseen.

Hankkeen tavoite on innovoida uusia tuotteita, toimintamalleja tai tapahtumia, joissa paikallinen käsityöperinne on keskiössä. Käsityöperinnön kummitoiminta -hanke toteutetaan taitojärjestön 18 paikallisyhdistyksen kautta. Ensimmäisinä pilottialueina toimivat Taito Etelä-Pohjanmaa, Taito Keski-Pohjanmaa, Taito Etelä-Suomi, Taito Keski-Suomi ja Taito Satakunta. Paikallisyhdistyksillä on verkostot ja tieto paikallisesti elävästä käsityöperinteestä. Taitoyhdistykset kokoavat yhteen omana alueensa käsityökummitoiminnasta kiinnostuneita toimijoita. Suomen käsityön museo on hankkeessa Taitoliiton yhteistyökumppanina.

Euroopan unioni on nimennyt vuoden 2018 Kulttuuriperinnön teemavuodeksi. Suomessa vuoden pääteemana on osallisuus kulttuuriperintöön. Vuoden toteuttamiseen voivat osallistua kaikki halukkaat: kaikki kulttuuriperinnöstä kiinnostuneet, kulttuuriperinnön ammattilaiset, kansalaisjärjestöt, alueelliset ja paikalliset toimijat. Vuoden kansallisena tavoitteena on paitsi edistää osallisuutta ja osallistumista myös lisätä kulttuuriperinnön saavutettavuutta, saatavuutta sekä kulttuuriperinnön kestävää käyttöä.

Lisätietoja:
Taitoliitto
Kikka Jelisejeff
puh 040 752 3662
kikka.jelisejeff@taito.fi
taito.fi