Työkaluja ja ideoita käsityön elävän perinnön toimintaan

Käsityön äärellä keskusteluilta Lappeenrannassa, osallistujia pöydän ääressä.

Käsityön äärellä -tapaamiset

Käsityön äärellä -tapaamiset ovat keskusteluja käsityön äärellä. Käsitöiden tekeminen on hidasta ja rauhoittavaa. Tekemisen lomassa ehtii hyvin miettiä syntyjä syviä sekä jakaa ajatuksia.

Tapaamisissa kohdataan toisia käsityön ystäviä, keskustellaan käsitöiden tekemisestä ja paikallisesta käsillä tekemisen kulttuurista sekä tekemisestä. Tapaamisessa voidaan tarinoida käsityömuistoista ja itselle tärkeistä käsitöistä. Tapaamisen aiheena voi olla myös elävän perinnön wikiluettelon kohde, jokin ajankohtainen käsityön teema, näyttely tai jokin itselle tärkeä käsityö, jonka tarina kerrotaan. Keskustelut voivat olla vapaamuotoisia tai keskustelujen ryhdittäjänä voi käyttää Käsityön äärellä -korttisarjaa.

Käsityöperintöiltamat

Käsityöperintöiltamissa kehitetään ideoita käsityökummitoiminnan käynnistämiseen, kehittämiseen ja/tai toteuttamiseen.

Käsityöperintöiltamat antavat mahdollisuuden osallistua ja osallistaa käsityöperintötoiminnan yhteissuunnitteluun. Käsityöperintöiltamat pohjautuivat Taitoliiton järjestämiin Käsityön äärellä -keskusteluiltoihin. Käsityöperintöiltamiin kokoonnutaan keskustelemaan paikkakunnan käsityöperinnöstä, jaetaan muistoja ja kokemuksia käsityön tekemisestä sekä tehdään käsitöitä.
Käsityöperintöiltamissa suunnitellaan ja ideoidaan yhdessä osallistujien kanssa uusia tuotteita, toimintamalleja tai tapahtumia, joissa paikallinen käsityöperinne on keskiössä.
Lisäksi kutsutaan vapaaehtoisia käsityökummeja mukaan kehittämään uutta käsityökulttuuria paikkakunnalle. Käsityökummit ovat henkilöitä, jotka haluavat edistää ja olla mukana tuottamassa uutta käsityökulttuuria. Kummien tehtävät suunnitellaan yhdistyksen käsityöperintötoiminnan ja kummien kiinnostuksen mukaan.

Käsityöperintöiltamien sisältöesimerkkejä:

– Käsityöperintöön virittävä keskustelu esimerkiksi Käsityön äärellä -keskustelukorttien avulla.
– Paikalliseen käsityöperinteeseen liittyvän teeman ja käsityön aineettoman elävän perinnön esittely.
– Käsityöperintötoiminnan ideointi yhteisöllisellä ideointimenetelmällä-
– Kummikäsityön määritteleminen ja vapaaehtoisten kutsuminen käsityökummiksi.

Elävän perinnön yhteiskehittämisen ratas.

Elävän perinnön yhteiskehittämisen ratas

Yhteisöt ovat elävän perinnön sydän. Elävän perinnön yhteiskehittämisen ratas on tarkoitettu yhteisöille toiminnan ideointiin, suunnitteluun ja toteuttamiseen.
Ratas voi auttaa erilaisia yhteisöjä tunnistamaan merkityksellistä elävää perintöä, olla apuna toiminnan sisältöjen suunnittelemisessa ja ohjata elävän perinnön vaalimisen prosessia alusta loppuun.

Elävän perinnön rattaan käyttövoima on yhteiskehittäminen, jossa ideoidaan ja suunnitellaan toimintaa yhdessä. Se on tavoitteellista toimintaa, jossa toimintatavat ja tavoitteet muotoillaan elävän perinnön yhteisöissä. Toiminnan kehittämiseen otetaan mukaan mahdollisia yhteistyökumppaneita, perinteen harjoittajia ja muita toimijoita. Yhteiskehittämiseen on olemassa menetelmiä ja työkaluja, jotka voivat olla avuksi prosessissa.
Rattaan vaiheet osoittavat miten monenlaista osaamista ja ymmärtämistä perinteiden ylläpitämisessä tarvitaan ja voidaan käyttää. Yhteiskehittämisessä erilaiset näkökulmat otetaan käyttöön, yhteiseksi hyväksi. Kaikkien osallistujien kokemuksia, tietoja ja taitoja tarvitaan.

Rattaassa on viisi kohtaa: tunnistaminen, valitseminen, tutkiminen, suunnitteleminen ja toteuttaminen. Yhteiskehittämisen voi aloittaa mistä tahansa rattaan kohdasta tai keskittyä yhteen kohtaan. Jos käynnistetään uusi prosessi, on luontevaa aloittaa tunnistamisesta. Jokaisessa kohdassa on kysymyksiä pohdittavaksi. Pohdinnoista voi syntyä uusia ideoita, toimintaa tai käytäntöjä. Uusia kysymyksiä voi tehdä omaan hankkeen tarpeiden mukaan.

Yhteiskehittämisen rattaan muoto on saanut inspiraationsa elävän kulttuuriperinnön kestävän kehityksen kompassista. Rattaan viisi vaihetta perustuvat Taitoliiton käsityöperinnön kummitoiminnassa saatuihin kokemuksiin elävän perinnön toiminnan yhteiskehittämisestä. Ratas toimii erityisesti yhdessä suunnittelemisen ja yhdessä toimimisen työvälineenä.
Ratas on työkalu elävän perinnön luomiseen, uudistamiseen, ylläpitämiseen ja välittämiseen. Yhteiskehittämisen ratas pyöräyttää elävän perinnön liikkeelle.

Käsityön äärellä -keskustelukortit.

Käsityön äärellä -keskustelukortit

Käsityön äärellä -keskustelukortit ovat tapa tutustua käsityökulttuuriin ryhmän kanssa tai itsekseen. Korttisarjassa avataan käsityön merkityksiä itselle, yhteisöille ja yhteiskunnalle. Kortit innostavat pohtimaan ja keskustelemaan käsityökulttuurista monesta näkökulmasta ja niistä voi saada uusia oivalluksia käsityön laaja-alaisesta vaikuttavuudesta.

Käsityön tekijä voi korttien avulla pohtia omaa suhdettaan käsityöhön ja sen ilmiöihin sekä ymmärtää omaa tekemistään uudella tavalla. Tavoitteena on, että korttien sisältöjen herättämät ajatukset saavat aikaan virkistäviä kokemuksia käsityön äärellä.

Käsityön äärellä -korttipakkauksen ohjevihkosessa kuvaillaan korttisarjan teemojen sisältöjä, avataan mitä on käsityön elävä kulttuuriperintö ja annetaan vinkkejä korttien monipuolisista käyttömahdollisuuksista.
Korttisarja on saatavana myös ruotsiksi.

40 euroa maksavaa Käsityön äärellä -korttisarjaa voi tiedustella: taitoliitto@taito.fi.