Sosiaalinen vastuullisuus

Kolme naista yhdessä käsityön ja kahvin ääressä.

Käsityöyhteisöt

Taitojärjestön toiminta tukee yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja tasa-arvoa.

Yhteisöllisyys, yhteisöt ja yhteisöllinen elämä ovat välttämättömiä ihmisen olemassaololle ja toiminnalle. Taitojärjestössä luomme tiloja ja paikkoja yhdessäololle ja mahdollistamme erilaisten ihmisten arjen kohtaamiset. Innostus käsityöhön yhdistää meitä ja toimintaamme voi tulla mukaan ilman aikaisempaa osaamista.

Yhdessä tekeminen luo vahvan pohjan luottamukselle ja hyvinvoinnille.

Tasa-arvo, moninaisuus, yhdenvertaisuus ja osallisuus

Kaikkien taidot ovat yhtä merkityksellisiä.

Taitojärjestössä ei syrjitä ketään sukupuolen, iän, taustan tai muun henkilöön liittyvän asian vuoksi. Kunnioitamme monimuotoisuutta ja tasa-arvoa kaikessa toiminnassamme ja pyrimme edistämään niiden toteutumista.

Rohkeus on yksi arvoistamme ja meillä on lupa myös epäonnistua. Taitojärjestössä jokainen voi tuoda esiin ideoitaan ja keskeneräisiä ajatuksia, kysyä kysymyksiä, nostaa esiin huolia, pyytää apua ja myöntää virheitä.

Ammattitaidon arvostus

Vastuu käsityöalan ammattilaisten tulevaisuudesta.

Kannamme vastuuta käsityöalan säilymisestä Suomessa. Teemme yhteistyötä alan oppilaitosten kanssa ja tarjoamme harjoittelupaikkoja alan opiskelijoille. Osallistumme oppilastöiden ohjaukseen ja arviointeihin sekä teemme tutkimusyhteistyötä yliopistojen kanssa. Meille on tärkeää turvata käsityön elinikäiset opintopolut sekä huolehtia alan työpaikoista ja alan arvostuksesta tulevaisuudessa.

Arvostamme Taitojärjestössä työntekijöitämme ja heidän ammattitaitoaan. Tuemme työntekijöitä ammattitaidon ylläpitämisessä ja osaamisen kehittämisessä, jotka auttavat työssä jaksamista ja lisäävät motivaatiota.