Taitojärjestö

Taitojärjestö

– monipuolinen käsityön palvelutarjoaja

Taitoliitto ja alueelliset taitoyhdistykset muodostavat valtakunnallisen Taitojärjestön.
Taitojärjestön slogan on Onni elää käsityössä. Sloganilla halutaan muistuttaa, millainen merkitys käsityöllä on monen ihmisen arjessa ja miten käsityönä valmistetut tuotteet ovat erityisiä.

Taitojärjestö on aktiivinen käsityöpalveluiden tuottaja ja kehittäjä, joka edistää käsityökulttuuria taitona ja elinkeinona. Järjestön arvot ovat luovuus, taito, yrittäjyys ja kestävä kehitys. Koko maassa toimivan Taitojärjestön verkostoon kuuluu 16 taitoyhdistystä ja niiden yli sata kiinteää toimipaikkaa. Järjestö on merkittävä työllistäjä. Sen palveluksessa on noin 200 vakituista toimihenkilöä.

Taitojärjestön toiminnan vaikutukset näkyvät parhaiten ihmisten hyvinvoinnin lisääntymisenä. Järjestön tarjoamaan käsityöneuvonnan koulutuksen ja työpajojen asiakasmäärä oli jopa koronavuonna 2020 lähes 8000 ja toimipisteissä oli lisäksi yli 30 000 verstastyöskentelyn harrastekäyntiä ja taiteen perusopetuksen käsityökoululaisten määrä yli 2500 oppilasta. Taitoyhdistykset tarjoavat myös kuntouttavaa työtoimintaa, jossa oli vuonna 2020 osallistujia 293 (9 625 tuntia).

Järjestö saa opetus- ja kulttuuriministeriön kautta valtion tukea neuvontatyöhön, mutta rahoituksesta noin 2/3 on järjestön omarahoitusta.

16 Taitoyhdistystä

64 Taitokeskusta

36 myymälää

180 301
näyttelykävijää vuonna 2020
(2019: 588 488)

53 064 tapahtumakävijää 2020

10 949 kurssiosallistujaa 2020
(2019: 27 273 osallistujaa)

30 518
harrastekäyntiä taitoyhdistyksissä

lasten ja nuorten kerhotoiminta
3 819 osallistujaa
18 paikkakunnalla

lasten ja nuorten leiritoiminta
984 osallistujaa
38 paikkakunnalla

taiteen perusopetus
2 548  osallistujaa
opetusta 51 paikkakunnalla

235
käsityön ammattillisen koulutuksen opiskelijaa

TOIMINTAAMME TUKEVAT