Taitojärjestö

Taitojärjestö

– monipuolinen käsityön palvelutarjoaja

Taitoliitto ja alueelliset taitoyhdistykset muodostavat valtakunnallisen Taitojärjestön.
Taitojärjestön slogan on Onni elää käsityössä. Sloganilla halutaan muistuttaa, millainen merkitys käsityöllä on monen ihmisen arjessa ja miten käsityönä valmistetut tuotteet ovat erityisiä.

Taitojärjestö on aktiivinen käsityöpalveluiden tuottaja ja kehittäjä, joka edistää käsityökulttuuria taitona ja elinkeinona. Järjestön arvot ovat luovuus, taito, yrittäjyys ja kestävä kehitys. Koko maassa toimivan Taitojärjestön verkostoon kuuluu 15 taitoyhdistystä ja niiden lähes sata kiinteää toimipaikkaa. Järjestö on merkittävä työllistäjä. Sen palveluksessa on noin 200 vakituista toimihenkilöä.

Taitojärjestön toiminnan vaikutukset näkyvät parhaiten ihmisten hyvinvoinnin lisääntymisenä. Järjestön tarjoamaan käsityöneuvonnan koulutuksen ja työpajojen asiakasmäärä oli jopa koronavuonna 2020 lähes 8000 ja toimipisteissä oli lisäksi yli 30 000 verstastyöskentelyn harrastekäyntiä ja taiteen perusopetuksen käsityökoululaisten määrä yli 2500 oppilasta. Taitoyhdistykset tarjoavat myös kuntouttavaa työtoimintaa, jossa oli vuonna 2020 osallistujia 293 (9 625 tuntia).

Järjestö saa opetus- ja kulttuuriministeriön kautta valtion tukea neuvontatyöhön, mutta rahoituksesta noin 2/3 on järjestön omarahoitusta.

15 Taitoyhdistystä

64 Taitokeskusta

36 myymälää

180 301
näyttelykävijää vuonna 2020
(2019: 588 488)

53 064 tapahtumakävijää 2020

10 949 kurssiosallistujaa 2020
(2019: 27 273 osallistujaa)

30 518
harrastekäyntiä taitoyhdistyksissä

lasten ja nuorten kerhotoiminta
3 819 osallistujaa
18 paikkakunnalla

lasten ja nuorten leiritoiminta
984 osallistujaa
38 paikkakunnalla

taiteen perusopetus
2 548  osallistujaa
opetusta 51 paikkakunnalla

235
käsityön ammattillisen koulutuksen opiskelijaa

TOIMINTAAMME TUKEVAT

Taitojärjestön toimintaa lukuina

Koronarajoitukset ovat vaikuttaneet harrastustoimintaan myös taitoyhdistyksissä maaliskuusta 2020 alkaen. Rajoitukset ja sulut ovat supistaneet toimintamahdollisuuksia. Luvut kertovat Taitojärjestön toiminnasta vuonna 2020, jos toisin ei mainita.

Kurssit

 • 1 339 kurssia
 • 10 949 osallistujaa (2019: 27 273 osallistujaa)
 • 14 731tuntia (2019: 33 064 tuntia)
 • 81 paikkakunnalla
  Kurssit ovat järjestössä tuotettuja kurssipalveluja asiakkaille. Kursseille osallistuminen ei edellytä taitoyhdistyksen jäsenyyttä. Kurssit voivat olla myös ulkopuolisille myytyä koulutusta, kuten esim. erilaista tyky-toimintaa.

Työpajat

 • 3 971 osallistujaa
 • 605 tuntia
 • 43 paikkakunnalla
  Työpajat ovat lyhytkestoisia, ohjattuja työpajoja, joissa pistäydytään. Ne voivat olla esimerkiksi tapahtumien yhteyteen järjestettäviä non-stop -työpajoja tai taitotuokioita. Työpajatoiminnan ja verstastyöskentelyn tilastointisisältö on muuttunut 2020 alusta, joten niistä ei ole verrannollista lukua edelliseltä vuodelta.

Verstastyöskentely

 • 30 518 harrastekäyntiä
 • 59 paikkakunnalla
  Verstastyöskentely on asiakkaan ohjattua neuvontatyötä tai itsenäistä työskentelyä esim. kutomossa, ompelimossa tai muussa taitokeskuksen tilassa yhden päivän aikana (=yksi harrastekäynti).

Muu neuvonta ja asiantuntijapalvelu

 • 15 192 harrastekäyntiä / neuvontaa
  Muuta neuvonta- tai asiantuntijapalvelua ovat esimerkiksi käsityöneuvojien loimenluonti ja kankaanrakentaminen asiakkaille, luento, tilaustyö ulkopuoliselle asiakkaalle. Tähän kuuluvat myös neuvonta suullisesti, puhelimitse tai sähköistenkanavien välityksellä.

Lasten ja nuorten kerhotoiminta

 • 3 819 osallistujaa
 • 968 tuntia
 • 18 paikkakunnalla
  Lasten ja nuorten kerhotoimintaa ovat esimerkiksi paikallisten taitoyhdistysten tuottamat palvelut kuntien kulttuurikasvatus suunnitelmien toteuttamiseen (esim. kulttuuripolut), koulupäivän ulkopuolella järjestettävät kerhot sekä projektien/hankkeiden koulutus. Lisäksi lasten ja nuorten kerhotoimintaan kuuluu var-haiskasvatuksen ja peruskoulun kanssa tehtävä yhteistyö, kuten iltapäiväkerhot ja Taapero-kässä.

Lasten ja nuorten leiritoiminta

 • 984 osallistujaa
 • 2 269 tuntia
 • 38 paikkakunnalla
  Lasten ja nuorten leiritoimintaa ovat omat koulujen loma-aikoina järjestettävät leirit.

Taiteen perusopetus taitoyhdistyksissä

 • 2 548 osallistujaa (2019: 2 876 osallistujaa)
 • 24 455 tuntia (2019: 30 573 tuntia)
 • Varhaisiän opinnot 136 oppilasta
 • Lapset ja nuoret 1 936 oppilasta
 • Aikuiset 476 oppilasta
 • Valmistava oppimäärä 102 oppilasta
 • Yleinen oppimäärä 539 oppilasta
 • Laaja oppimäärä 1 916 oppilasta
 • opetusta 51 paikkakunnalla

Taitoyhdistyksissä järjestettävä ammatillinen koulutus

 • 235 opiskelijaa
 • 11 339 tuntia
  Käsityön ammatillista koulusta ovat tutkintokoulutus, ammatillinen syventävä tai täydentäväkoulutus ja muu vastaava koulutus. Koulutuksen järjestämistä varten yhdistyksellä tulee olla opetus- ja kulttuuriministeriön antama ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen järjestämislupa, tai koulutus toteutetaan järjestämisluvan omaavan tahon kanssa.