Jenni Haukio: ”Suomalaista käsityötä ei koskaan voi tuoda.”

Jenni Haukio

Taitoliiton suojelija, tasavallan presidentin puoliso, Jenni Haukio puhui Taitoliiton 110-vuotisjuhlassa 27.10.2023 ja nosti esiin tärkeän seikan: ”suomalaista käsityötä ei koskaan voi tuoda”. Hän korosti puheessaan myös käsityötaidon säilyttämisen ja vaalimisen merkitystä ja itse tehdyn arvostusta.Hyvät Taitoliiton ja suomalaisen käsityön ystävät, arvoisa seminaariyleisö,

Tämän juhlaseminaarin puheenvuoroissa kuuluvat moninäkökulmaisesti viisi Taitoliiton keskeistä arvoa – luovuus itsensä toteuttamisessa, taito jatkuvana oppimisena, rohkeus uskalluksena kokeilla, yrittäjyys vastuunkantona koko alan työllisyydestä sekä vastuullisuus kestävän kehityksen huomioimisessa.

Näiden arvojen pohjalta Taitoliitto on jo 110 vuoden ajan toiminut maamme laajimpana käsityön palveluverkostona ja käsityökulttuurin edistäjänä.

Tänä päivänä on helppo nähdä, että yksilöllisten, kotimaisten ja ekologisesti kestävien tuotteiden kysyntä tulee kasvamaan entisestään. Kasvottoman ja luontoa vahingoittavan kertakäyttökulttuurin rajat ovat jo tulleet vastaan, ja itse tehtyä arvostetaan yhä enemmän. Käsityö- ja muotoilukulttuuri tulee luomaan yhä uusia suomalaisia menestystarinoita. Tarinoita, joissa historialliset traditiot yhdistyvät modernin ajan vaatimaan mukautumis- ja uudistumiskykyyn sekä innovatiivisuuteen, uuden luomisen vimmaan ja intohimoon.

Käsityö- ja muotoilukulttuuri tulee luomaan yhä uusia suomalaisia menestystarinoita.

Jenni Haukio

Suomalainen käsityö on ainutlaatuinen taito ja elinkeino, erottamaton osa kulttuuriperintöämme ja syvintä olemustamme kansakuntana. Vaikka kansainvälisyys ja kansainvälinen yhteistyö ovat luonnollinen osa tämän päivän käsityöläisyyttä, on syytä todeta, että suomalaista käsityötä ei koskaan voi tuoda. Se on autenttista, kukoistaa ja kehittyy juuri täällä, ja konkretisoituu Taitoliiton yhdistysten toiminnassa kymmenissä toimipaikoissa eri puolilla maata.

Kun käsityöläisyyttä harjoitetaan elinkeinona, siirretään eteenpäin taitona ja harrastetaan arjessa, vahvistetaan samalla joka päivä suomalaista kulttuurista identiteettiä ja ylläpidetään perinteittemme pitkää jatkumoa. Käsityöläisyyden vaalijana myös tuleville sukupolville Taitoliitto on maamme tärkein ja keskeisin toimija.

Liiton monivuotisena suojelijana olen suurella ylpeydellä seurannut toimintaanne, ja iloinnut esimerkiksi siitä, että vuosittain lasten ja nuorten käsityökerhoissa ja käsityöleireillä lähes viidelläkymmenellä eri paikkakunnalla on tuhansia innokkaita osallistujia. Taitoliitto huolehtii myös käsityöharrastuksen edellytysten turvaamisesta kaiken ikäisille suomalaisille – tarjoten tilaisuuksia uusien taitojen oppimiseen, osaamisen päivittämiseen sekä mielekkääseen tekemiseen elämän eri vaiheissa.

Tämän kaiken mahdollistajana Taitoliiton rooli on korvaamaton, joten suuri lämmin kiitos teille kaikille hyvät Taitoliiton aktiivit ja työntekijät arvokkaasta työstänne ja kaikesta toiminnastanne käsityöperinteemme pitämisessä elinvoimaisena.

Samalla ja ennen kaikkea: mitä sydämellisimmät onnittelut tänään vietettävän 110-vuotisjuhlanne johdosta. Kiitos yhteistyöstä ja kaikkea hyvää myös toiminnan tuleville vuosikymmenille!


Jenni Haukio

Käsi- ja taideteollisuuden kultainen ansiomerkki Jenni Haukiolle

Tohtori Jenni Haukiolle myönnettiin juhlassa käsi- ja taideteollisuuden kultainen ansiomerkki, kiitoksena hänen työstään Taitoliiton suojelijana ja käsityötaidon edistäjänä. Jenni Haukio on muun muassa osallistunut käsityöyrittäjyyden Taito-palkinnon raatiin puheenjohtajana usean vuoden ajan.

Kuvassa Taitoliiton kehittämispäällikkö Kikka Jelisejeff, toiminnanjohtaja Minna Hyytiäinen ja tohtori Jenni Haukio.


Sivun kuvat Tiina Hautamäki.