Käsityöaktivismi-näyttelykiertue

Syksyllä Helsingissä esillä ollut suosittu Käsityöaktivismi-näyttely jatkaa kiertuetta kevään 2023 aikana ensin Seinäjoella ja sitten Jyväskylässä. Muutamia töitä alkuperäisestä näyttelykokoonpanosta ei nähdä kiertuenäyttelyssä.

Taitoliitto ja KSL-opintokeskus ovat tuottaneet yhteistyössä Käsityöaktivismi-näyttelyn, jonka teokset on koottu anonyymilla haulla. Hakijoita näyttelyyn oli 72 ympäri Suomea. Näyttelyyn ehdotetuissa töissä painottuivat mielenterveyden aiheet, ympäristön tila ja tasa-arvokysymyksiin liittyvät näkökannat. Henkilökohtaisten kokemusten käsittely nähtiin yhteiskunnallisena toimintana, jossa oman kokemuksen esiintuominen on kantaaottava teko.

Näyttelypaikat ja -ajat:

13.1.–1.4.2023
Taide- ja kulttuurikeskus Kalevan navetta
Nyykoolinkatu 25, Seinäjoki
avoinna ma-pe 11–19, la 11–15

3.5.–25.6.2023
Suomen käsityön museo, Näytönpaikka, Jyväskylä

Näyttelyn teosten tekijät

Natalie Ahonen, Kaarina Heiskanen, Emilia Hytönen, Vilja Joensuu, Aura Kajaniemi, Sari Kemppinen, Siiri Korhonen, Anja Korkiakangas, Saara Kumpulainen, Heidi Linsén, Merja Riitaoja, Satu Tanninen, Roosa Saukkonen, Riitta Skytt, Talvikki Talvitie, Leena Vainio, Tarja Wallius.

Sari Kemppinen teos Nälkä II, pitsiset puukauhat

Ympäristön tila ja maailmantilanne heijastuvat näyttelyssä

Ihmisen ja luonnon kuormittuminen nousevat Käsityöaktivismi-näyttelyn teoksissa rinnakkain esiin
Viime vuosina yhä useammat ovat löytäneet käsityön keinona vaikuttaa ja ottaa kantaa. Käsityö itseilmaisun keinona muuttaa jatkuvasti muotoaan ja kannanottoja tehdään aina uusilla tekniikoilla ja uusista aiheista.

Näyttelyyn valittiin 17 tekijän teoksia, jotka nähtiin uskaltavina ja kokeilevina sekä kantaaottavina. Näyttelyn juryttivät muotoilija ja Taitoliiton kehittämispäällikkö Kikka Jelisejeff, käsityöaktivisti ja taiteilija Linnea Saarits ja KSL-opintokeskuksen kulttuurituottaja ja taidekasvattaja Riina Näsi.

Käsityöaktivismi-näyttelyn teoksissa on käytetty useita erilaisia käsityömenetelmiä, yhdistellen perinnettä ja uuden kokeilua. Käsityötekniikat ovat aikaa vieviä, ja kantaaottavan teoksen sanoma syventyy, kun katsoja pysähtyy tutkimaan tekniikkaa ja siihen käytettyä aikaa. Näyttelyn rikkaudeksi nousee materiaalien, käsityötekniikan ja kantaaottavan viestin yhdessä luoma kokonaisuus.

Näyttelyssä tekijät kertovat myös omasta suhteestaan käsityöaktivismiin, ja esittävät kysymyksiä käsityöaktivismin luonteesta. Mitä on käsityöaktivismi? Mitä se tekijälleen merkitsee ja millaisia mahdollisuuksia käsityöaktivismi avaa itselle tärkeiden aiheiden käsittelyyn? Käsityöaktivismin äärellä herää keskustelu myös aktivismista, mitä on aktivismi tai mikä on käsityöaktivismin suhde taiteeseen?

Kutsumme katsojat tutustumaan käsityöaktivismin ilmaisuvoimaan!

Näyttelyn sisältövaroitus: näyttelyssä käsitellään aiheina muun muassa mielenterveysongelmia, sotaa ja naisten ja lasten kaltoinkohtelua ja hyväksikäyttöä.


Lisätietoja näyttelystä:
Kikka Jelisejeff
kikka.jelisejeff@taito.fi

Riina Näsi
riina.nasi@ksl.fi

Linnea Saarits
linnea.saarits@gmail.com

Tekijöiden haastattelupyynnöt:

Riina Näsi
p. 040 7788180
riina.nasi@ksl.fi