Aikuisten-kasityokoulussa-opit-oivaltamaa-taito-ita-suomi

Aikuisten käsityökoulu Mikkeli

Käsityökoulussa opetuksen lähtökohtana on innostaa oivalluksiin ja tekemisen iloon sekä luoda perusta luovalle käsityölle. Oppilaat pääsevätkin  tutustumaan monipuolisesti sekä perinteisiin, että uusiin käsityötekniikoihin, niin pehmeiden kuin kovienkin materiaalien parissa.

Käsityökoulun opinnot ovat opetussuunnitelmaan perustuvaa, laajuudeltaan 1300 tuntia,  tavoitteellista ja vuodesta toiseen etenevää käsityön taiteen perusopetusta, josta perusopintoja on 800 h ja syventäviä opintoja 500 h. Perusopinnot voi suorittaa 4 vuodessa ja syventävät opinnot 2 vuodessa.  Opinnot sisältävät myös itsenäistä työskentelyä, näyttelytoimintaa ja tutustumiskäyntejä. Käsityön perusopintojen keskeiset sisällöt ovat Pukeutuminen, Esine- ja tekstiiliympäristöt, Palveluympäristöt sekä Rakennetut ja luonnonympäristöt.

Opetuksessa otetaan huomioon aikuisen oppijan motivoituneisuus, omatoimisuus ja aiempi osaaminen. Opinnot antavat valmiuksia hyödyntää opittua omassa työssä, harrastuksissa sekä yritystoiminnassa. Monelle käsityötä on tullut elinikäinen polku.

Ryhmä kokoontuu tiistaisin klo 17.00 -20.15
Hinta: 150 e+ materiaalit

 

Osoite: Vuorikatu 5, 50100 Mikkeli