Käsityöohje

Malli perinteinen

Ohje Taito Etelä-Suomi, Marjo Vainio

1. Suikaleiden leikkuu ja ensimmäinen taitos
– leikkaa 4 tasalevyistä ja keskenään yhtä leveää suikaletta
– taita suikaleet keskeltä kahtia

paperitähti vaihe 1

2. Ensimmäinen pujotus, keskustan kokoaminen
– aseta taitteella oleva suikale aina edellisen taitteella olevan suikaleen yli ja pujota viimeisen suikaleen päät vielä ensimmäisen suikaleen sisältä, tee pujotukset kuvan mukaisessa järjestyksessä
– jätä keskelle kuviota pieni rako, mitä paksumpi paperi, sitä suurempi kolo

paperitähti vaihe 2

paperitähti vaihe 4

3. Suikaleiden päiden viistoaminen
– viistoa suikaleiden päät kuvan mukaan, kaikki samaan suuntaan (tämä auttaa tulkitsemaan ohjeen kuvia ja tarkistamaan, että kaikki suikaleet taittuvat oikein, keskenään samalla tavalla)

 

 

4. Ensimmäiset taitokset keskusneliön päälle
– taita päällimmäiset suikaleet keskustaa kohden, etene järjestyksessä myötäpäivään, aina seuraava edellisen päälle ja pujota viimeinen ensimmäisen alle (kuva), suikaleet muodostavat ”palttina-kuvion”

 

5. Joka toisen sakaran valmistaminen
– ota vasemman puoleinen suikale, taita se takakautta vasemmalle, paina taite
– jatka taittamalle suikale eteen ja paina taite
– taita ”kolmio” kahtia tähden sakaran muotoon ja paina taite
– pujota suikaleen pää taitokseen kuvan mukaisesti, taita sakara pujotuksen ajaksi työn alle
– taita kaikki vasemman puoleiset sakarat samalla tavoin

6. Loppujen sakaroiden valmistaminen
– käännä työ ja valmista toiselta puolelta sakarat samoin kuin edellä

 

7. Sakaroiden valmistaminen keskelle tähteä
– nosta ja käännä oikean puoleinen suikale pois tieltä ja tee muodosta vasemman puoleisesta suikaleesta sakara
– nosta suikale ylös ja taita ulkokautta kiertäen sakaraksi, suikale kääntyy ”kauluksen” muotoisesti, pujota suikaleen kärki syrjään taitetun suikaleen alta, pujotettavan suikaleen pää tulee näkyviin ulkoreunan sakaran sisältä, vedä suikale kireäksi ja ensimmäinen sakara on valmis
– käännä aina oikean puoleinen suikale tieltä pois ja muodosta sakara vasemman puoleisella suikaleella
– kun olet valmistanut 4 sakaraa, käännä työ ja valmista sakarat tähden toiselle puolelle
– esimerkiksi pöydällä pidettävään tähteen voi valmistaa sakarat ainoastaan työn toiselle puolelle

paperitahti tyovaiheet

8. Viimeistely

– jos paperi on liukasta, voit asettaa liimatipan suikaleen loppupäähän, ulommaisten sakaroiden sisälle
– leikkaa ylimääräiset suikaleiden päät varovasti pois