Käsityön elävän perinnön hankkeet

Kolme henkilöä tekee yhteistä mosaiikkityötä

Käsityön elävän perinnön opintokokonaisuus -kehittämishankkeessa Taitoliitto suunnittelee ja tuottaa käsityön elävän perinnön opintokokonaisuuden: sisällöt, rakenteen ja toteuttamistavat vuoden 2023 aikana. Opintokokonaisuus edistää laajasti aineettoman kulttuuriperinnön osaamista sekä osallistumismahdollisuuksia käsityön elävän perinnön vaalimiseen ja käsityön elävän perinnön suojelutyöhön.

Käsityön aineettoman kulttuuriperinnön opintokokonaisuus yhdistää sekä teorian että käytännön ja tukee näin harrastajia ja ammattilaisia käsityöperinteen toimijoina. Opintokokonaisuudessa hyödynnetään aiemmin luotuja käsityön elävän perinnön työkaluja, kuten Käsityön äärellä -keskustelukortteja, Elävän perinnön yhteiskehittämisen ratasta ja käsityöperintöiltamia.

Hankkeen aikana suunnitellaan ja pilotoidaan käsityön elävän perinnön viiden opintopisteen (5 op.) laajuinen opintokokonaisuus (opintomoduuli). Opintokokonaisuus opintopisteytetään ja osallistuja voi halutessaan saada kirjauksen suoritetuista opinnoista valtakunnalliseen Koski-tietovarantoon.

Taitojärjestö laajentaa uudella opintokokonaisuudella käsityöalan koulutuspalvelujen tarjontaa. Käsityön elävän perinnön opintokokonaisuudessa yhdistetään käsityöperinteen tietoaines ja elävän käsityöperinnön prosessien hallinta.

Hankkeelle on saatu Museovirastolta hankeraha.