Kulttuurinen vastuullisuus

Pieni tyttö ja vanha mies tekevät yhdessä puutöitä höyläpenkin ääressä.

Taitojen siirtäminen tuleville sukupolville

Kannamme vastuuta käsityötaitojen opetuksesta ja taitojen siirtämisestä tuleville sukupolville.

Käsityötaidot ovat osa aineetonta kulttuuriperintöä ja toiminnallamme varmistamme, että käsityön elävää perintö säilyy. Käsityö muuttuu ajassa, vaikka sen juuret ovat historiassa. Taitojen välittäminen on huolehtimista siitä, että uudet sukupolvet oppivat perinteisiä tapoja valmistaa ja käyttää työvälineitä sekä materiaaleja.  Perinteiset taidot luovat hyvän pohjan kohdata tulevaisuuden haasteita ja niiden soveltaminen voi olla osa viheliäisten ongelmien ratkaisua.

Ei ole vain yhtä käsityökulttuuria vaan käsityökulttuureja
– tapoja, perinteitä, oppeja ja osaamista.

Kunnioitus kulttuurien monimuotoisuuteen

Arvostamme kulttuurien monimuotoisuutta ja omaleimaisuutta.

Käsityö on universaalia ja kulttuuriperintö on kautta aikojen muodostunut kulttuurien vuorovaikutuksessa.  Me Taitojärjestössä kunnioitamme kulttuurien omaleimaisuutta ja tuemme yhteisöjen kulttuuri-identiteettien vuorovaikutusta. Tunnistamme paikalliskulttuurien merkityksen yhteisöjen yhteenkuuluvuudelle ja kulttuuriperinnön vaalimiselle.

Kulttuurien välinen vuoropuhelu

Vahvistamme kulttuurien välistä vuoropuhelua.

Rikas käsityökulttuuri edellyttää aineellisen ja aineettoman kulttuuriperinnön kunnioitusta sekä kykyä että halua uudistua muuttuvassa maailmassa. Luomme paikkoja käsityökulttuurien kohtaamisille ja lisäämme ymmärrystä eri kulttuureista.