Taitoliitto

Taitoliitto

Vuonna 1913 perustettu Taitoliitto hoitaa järjestön yhteisiä asioita, toimialan kehittämistä ja viestintää sekä kotimaisia ja kansainvälisiä yhteyksiä. Liiton julkaisema TAITO-lehti on ilmestynyt yhtäjaksoisesti jo vuodesta 1907.

Taitoliiton tehtävänä on tukea alueellisia taitoyhdistyksiä tekemällä järjestön kehitystyötä, käynnistämällä palvelutuotekehitystä sekä hoitamalla valtionavustusasioita ja viestintää. Tämän lisäksi Taitoliiton tärkeänä tehtävänä on toimia yhteiskunnan muutosten tuntosarvina sekä käsityökulttuurin puolestapuhujana ja asiantuntijana. Taitoliitto akreditoitiin syksyllä 2020 Unescon aineettoman kulttuuriperinnön suojelua koskevan yleissopimuksen asiantuntijaorganisaatioksi.

Taitoliitolla on tärkeä tehtävä käsityötoimialan kehittämisessä. Käsityö kytkeytyy kulttuuri-, sosiaali- ja elinkeinopolitiikkaan. Liitto on vaikuttamassa käsityöpolitiikkaan tekemällä selvityksiä ja kannanottoja, olemalla yhteydessä päättäjiin ja verkottumalla muihin alan toimijoihin sekä toimimalla aktiivisesti kansainvälisissä ja kotimaisissa yhteisöissä.

TOIMINNAN PÄÄMÄÄRÄ / VISIO

  • Hyvää oloa, käsityöelämyksiä ja kädentaitojen osaamista elämän eri vaiheissa.

TOIMINTA-AJATUS

  • Käsityökulttuurin edistäminen taitona ja elinkeinona

TOIMINTAA OHJAAVAT ARVOT

  • luovuus  –  taito  –  yrittäjyys  –   kestävä kehitys

 

Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry säännöt.

 


 

TOIMINTAAMME TUKEVAT:

 


 

 


 

Taitoliiton hallitus 2022

Puheenjohtaja
Tuuli Kaskinen, Demos Helsinki

Varapuheenjohtaja
Antti Rantalainen

Jäsenet
Toiminnanjohtaja Elina Seppänen, Taito Pohjois-Pohjanmaa
Poliittisen valmistelun päällikkö Kaisa Vatanen, SDP
Toimitusjohtaja Jenni Sundberg, Nuppuprint
Toiminnnanjohtaja Mari Kokko, Osuustoimintakeskus Pellervo
Lakimies Leena Ritakallio-Torpo, Op Ryhmä
Toimitusjohtaja Mirkku Kullberg, Glasshouse Helsinki

Esittelijä
Toiminnanjohtaja Minna Hyytiäinen, Taitoliitto
Sihteeri
Hallintopäällikkö Salla Backman, Taitoliitto