Taitoliitto

Taitoliitto

Vuonna 1913 perustettu Taitoliitto hoitaa järjestön yhteisiä asioita, toimialan kehittämistä ja viestintää sekä kotimaisia ja kansainvälisiä yhteyksiä. Liiton julkaisema TAITO-lehti on ilmestynyt yhtäjaksoisesti jo vuodesta 1907.

Taitoliiton tehtävänä on tukea alueellisia taitoyhdistyksiä tekemällä järjestön kehitystyötä, käynnistämällä palvelutuotekehitystä sekä hoitamalla valtionavustusasioita ja viestintää. Tämän lisäksi Taitoliiton tärkeänä tehtävänä on toimia yhteiskunnan muutosten tuntosarvina sekä käsityökulttuurin puolestapuhujana ja asiantuntijana.

Taitoliitolla on tärkeä tehtävä käsityötoimialan kehittämisessä. Käsityö kytkeytyy kulttuuri-, sosiaali- ja elinkeinopolitiikkaan. Liitto on vaikuttamassa käsityöpolitiikkaan tekemällä selvityksiä ja kannanottoja, olemalla yhteydessä päättäjiin ja verkottumalla muihin alan toimijoihin sekä toimimalla aktiivisesti kansainvälisissä ja kotimaisissa yhteisöissä.

TOIMINNAN PÄÄMÄÄRÄ / VISIO

  • Hyvää oloa, käsityöelämyksiä ja kädentaitojen osaamista elämän eri vaiheissa.

TOIMINTA-AJATUS

  • Käsityökulttuurin edistäminen taitona ja elinkeinona

TOIMINTAA OHJAAVAT ARVOT

  • luovuus  –  taito  –  yrittäjyys  –   kestävä kehitys

 

Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry säännöt.

TOIMINTAAMME TUKEVAT: