Limisaumaisen veneen veisto

Limisaumaveneitä satamassa.

Limisaumainen puuvene on ollut Suomessa ja muissa Pohjoismaissa vuosisatoja ajanlaskumme alusta tuttu näky niin sisävesillä kuin merelläkin. Se on eri muodoissaan ollut korvaamaton kulkuväline tuhansien järvien maassa ja olennainen osa kuljetusta tiettömässä maisemassa sekä tietenkin kalastusperinteessä. Vielä nykyäänkin mökkirannoilta löytyy lukuisia limisaumaisia puuveneitä, joilla soudetaan, purjehditaan ja kalastetaan.

Aineettoman kulttuuriperinnön kansallisen luettelon käsityökohde

Limisaumaisen veneen veisto on yksi luetteloon nimetty käsityötaito.

Tänä päivänä limisaumainen puuvene nauttii kansan arvostusta, mutta veneen rakennusperinnön ja sitä kautta veneiden säilyminen ei ole itsestään selvää. Limisaumaisia puuveneitä veistävät, eli rakentavat, ammattimaiset veneveistäjät ja aktiiviset harrastajat sekä alan opiskelijat. Ammattiveistäjiä on nykyään harvassa, määrä lasketaan kymmenissä. Veneenveistoa voi Suomessa opiskella vielä muutamissa eri oppilaitoksissa sekä kansalaisopistojen kursseilla että oppisopimuksen kautta.

Limisaumaveneperinne on ensimmäinen yhteispohjoismainen hakemus Unescon aineettoman kulttuuriperinnön listalle, jonne se hyväksyttiin joulukuussa 2021. Unescon tunnustus tukee kulttuurihistoriallisen perinnön säilyttämistä ja kehittämistä esimerkiksi veneenrakentajan koulutuksen muodossa. Limisaumaisessa puuveneessä perinne ei sisällä vain veneen veistoa, vaan myös kaikki ne tiedot ja taidot, mitä veneilyyn liittyy, kuten huoltaminen, soutaminen, purjehtiminen ja veneen hyötökäyttö sekä näiden perinteiden vaaliminen ja eteenpäin vieminen.

Vanha limisaumavene. Sivun kuvat Bosse Melberg ja Tarmo Thorström.

Puuveneitä rakennetaan pääasiassa kahdella tapaa sen perusteella, miten veneen runko laudoitetaan. Tasasaumaisessa veneessä rakennetaan ensin ”runko”, kölipuu ja kaaret, johon pitkät venelaudat kiinnitetään lautojen syrjät vastakkain toisiaan vasten, jolloin vene saa sileän tasaisen pinnan. Limisaumavene ”muotoillaan vapaasti ilmassa”, alkaen ensimmäisestä venelaudasta, joka kiinnitetään köliin ja keulapuihin. Seuraava venelauta keulapuihin ja ensimmäiseen venelautaan limityksellä, eli osittain ensimmäisen laudan päälle. Näin jatketaan, kunnes vene on siinä koossa ja muodossa kun halutaan. Tämän jälkeen veneeseen veistetään veneen poikkisuuntaan tulevat vahvistukset, kaaret. Moderniin aikaan veiston helpottamiseksi käytetään niin sanottuja apukaaria, jotka auttavat veistäjää tavoittamaan piirustuksen mukaisen veneen. Veistetyt kaaret tehdään myös usein pienissä veneissä ohuista taivutettavista rimoista.

Linkit:
Limisaumaisen puuveneen veisto aineettoman kulttuuriperinnön kansallisessa luettelossa

Limisaumaveneperinnerinki:
https://www.aineetonkulttuuriperinto.fi/fi/artikkeli/limisaumaveneperinnerinki

Puuveneveistäjät ry
http://www.puuveneveistajat.fi/

Yle: Perinteinen limisaumainen puuvene on saanut paikan Unescon listalta – tunnustus tukee kulttuurihistoriallisen perinnön säilyttämistä
https://yle.fi/uutiset/3-12231963