Aineeton kulttuuriperintö

Käsityötaito on aineetonta kulttuuriperintöämme. Taito siirtyy sukupolvelta toiselle opettamalla. Taitojärjestö huolehtii osaltaan käsityön aineettoman kulttuuriperinnön vaalimisesta ja ylläpitämisestä.