TuleVa-hanke

Käsityö- ja muotoilukoulu Näpsä on saanut rahoituksen TuleVa-hankkeelle eli Tulevaisuuden taidot ja vastuulliset valinnat käsityön taiteen perusopetuksessa -hankkeelle. Hanketyöskentely alkoi syksyllä 2023 ja hankekausi päättyy 31.12.2024. Hanketta tehdään neljän oppilaitoksen voimin ja mukana ovat Käsityö- ja muotoilukoulu Näpsän lisäksi Käsityö- ja muotoilukoulu Näppi, Jyväskylän käsityö- ja muotoilukoulu sekä Taito Etelä-Suomen käsityö- ja muotoilukoulu. Hanketta rahoittaa Opetushallitus.

Hankkeella kehitetään käsityön taiteen perusopetusta tulevaisuuden taitojen, vastuullisten materiaalien ja käsityöprosessin elinkaariajattelun osalta. Hankkeessa järjestetään koulutusta kolmesta teemasta ja luodaan kehittämiskartoitukset, jotka kuvaavat taitojen, vastuullisten materiaalien ja käsityöprosessin elinkaariajattelun nykytilaa ja tulevaisuuden tarpeita. Kehittämiskartoitusten perusteella suunnitellaan ja toteutetaan opetuspilotit, joissa kehitetään vastuullisiin käsityöprosesseihin tähtäävää pedagogiikkaa. Tuloksena on kehittämiskartoitusten ja käytännön sovellusten lisäksi taulukko tulevaisuuden taidoista, prosessikuvaukset vastuullisesta materiaalihankinnasta ja elinkaariajattelun kehittämisestä sekä pedagogiset materiaalikortit. Tuloksista kootaan digitaalinen julkaisu. 

Näpsät nepsyt

OPH on myöntänyt Käsityö- ja muotoilukoulu Näpsälle rahoituksen hankkeeseen Näpsät nepsyt – nepsy-oppilas inklusiivisessa käsityön ryhmäopetuksessa. Hankkeen koulutukset pidettiin syksyllä 2023 ja hankkeessa tuotettava materiaali julkaistaan vuoden 2024 aikana.

Hankkeella edistetään lasten ja nuorten yhdenvertaista mahdollisuutta osallistua käsityön taiteen perusopetukseen sekä muuhun käsityön opetukseen kehittämällä opetusta tuen, ymmärryksen ja osallisuuden kautta kohti inkluusiota. Hankkeen koulutuksilla lisätään opetushenkilöstön erityispedagogiikan osaamista, jolla tuetaan yksilöllisiä oppimispolkuja. Hanke tarjoaa osallistujille tutkimustietoon ja käytännön kokemukseen pohjautuvaa tietoa erilaisten oppilaiden tuen tarpeista, opetusmenetelmistä ja toimintamalleista. Hankkeessa järjestetään erityispedagogiikan koulutusta opetushenkilöstölle.

OPH:n rahoittamassa koulutuksessa on kolme osiota, jotka sisältävät asiantuntijoiden verkkoluennot, ryhmätyöskentelyn verkossa, itsenäisen työskentelyn omassa toimintaympäristössä ja käytännön kokemusten purun vuorovaikutteisesti kouluttajan vetämänä. Asiantuntijoiden verkkoluennoille sekä päätöswebinaariin, jossa puretaan käytännössä opittua, ovat tervetulleita kaikki taiteen perusopetuksen ja perusopetuksen käsityön opettajat, kuten luokanopettajat, käsityönopettajat, tekstiilityön opettajat ja teknisen työn opettajat. Ryhmätyöskentely, erityisopettajalta saadut itsenäiset tehtävät ja erityisopettajan tuki kenttätyöskentelyssä muodostavat koulutusosion, joka on suunnattu käsityön taiteen perusopetuksen opettajille.

Koulutusosioiden sisällöt ovat seuraavat:

1. Neuropsykiatriset erityispiirteet ja niiden huomioiminen käsityönopetuksessa, 22.9.23 ja 6.10.23 klo 8.30-11.30 Teamsissa

Koulutus sisältää kaksi verkkoluentoa “Erilaisten oppijoiden tuen muodot ja toimivat opetuskeinot” ja “Miten huomioida nepsyt käsityöopetuksesta?” sekä itsenäisen työskentelyn. Koulutuksen laajuus on 1,5 koulutuspäivää. Koulutus on suunnattu perusopetuksen sekä taiteen perusopetuksen käsityön opettajille.

Ensimmäisellä luennolla kouluttajana toimii Ajatuskuja Oy:n psykologi ja kouluttajapsykoterapeutti (VET) Sari Kujanpää. Toisella luennolla kouluttajana toimii peruskoulun erityisluokanopettaja, laaja-alainen erityisopettaja Kati Pere.

2. Inkluusio käsityön taiteen perusopetuksessa, 27.10.23 ja 10.11.23 klo 9–12 Teamsissa
Koulutus sisältää ryhmätyöskentelyä, itsenäistä työskentelyä, webinaarin sekä erityisopettajan tukichatin. Koulutuksen laajuus on 2,5 koulutuspäivää. Koulutus on suunnattu käsityön taiteen perusopetuksen opettajille.

Kouluttajana toimii erityisopettaja, käsityön taiteen perusopetuksen opettaja Anu-Riikka Lampinen.

3. Näpsät nepsyt käsityönopetuksessa -päätöswebinaari, 1.12.23 klo 9–12 Teamsissa
Koulutus sisältää webinaarin, jossa jaetaan kokemuksia osiossa 2 käytännössä opitusta, sekä lyhyen apuväline-esittelyn. Koulutuksen laajuus on 0,5 koulutuspäivää. Koulutus on suunnattu perusopetuksen sekä taiteen perusopetuksen käsityön opettajille.

Kouluttajana toimii erityisopettaja, käsityön taiteen perusopetuksen opettaja Anu-Riikka Lampinen.

Nepsy-koulutuksiin voi ilmoittautua seuraavasta linkistä: https://zef.fi/s/qslxw63p/. Koulutuksiin osallistuville lähetetään osallistumiskirje ennen koulutusten alkua. Koulutusosioon 2 on rajallinen määrä paikkoja ja etusijalla ovat käsityön taiteen perusopetuksen opettajat. Koulutus sopii niin opettajien lisäkoulutukseksi kuin veso-koulutukseksi. Ilmoittautuminen koulutukseen päättyy 14.9.2023.