Aloita uusi ihana harrastus!

Aikuiset

Käsityön taiteen perusopetuksen aikuisopinnot ovat yli 18-vuotiaille. Viikoittaisen yhden opintokerran kesto on 3–4×45 minuuttia. Aikuisille on myös viikonloppuryhmiä.

Aikuisten taiteen perus- ja syventävät opinnot toteutetaan lukuvuosittain valittavilla opintojaksoilla yhteisissä opetusryhmissä. Opintojaksokuvaukset löytyvät täältä. Perusopinnoissa opiskelija perehtyy käsityön eri osa-alueisiin, tekniikoihin, materiaaleihin, suunnitteluun ja ilmaisuun. Syventävissä opinnoissa opiskelijat syventävät omaa käsityöilmaisuaan valitsemansa painotuksen mukaan.

Näpsässä parasta on hyvä ryhmähenki, mielenkiintoiset työt ja uuden oppiminen.

Näpsän aikuisopiskelija

Lukuvuoden aikana opiskelijat valitsevat opiskeltavaksi kaksi opintojaksoa. Opinnot sisältävät viikoittain kokoontuvan lähiopetuksen lisäksi omaehtoista oppimista, leiripäiviä ja opintoretkiä. Syventäviin opintoihin voi siirtyä kun opiskelija on suorittanut perusopinnot.

Näpsä on mukavaa yhdessäoloa kiinnostavien asioiden äärellä. On huikeaa, että Suomessa ylläpidetään tällaista käsillä tekemisen taitoa. 

Näpsän aikuisopiskelija

OODi

OODi, eli oman osaamisen dokumentointi, kuuluu osaksi aikuisten perus- ja syventäviä opintoja. Se koostuu opiskelijan töistä otetuista kuvista ja sanallisista itsearvioinneista. OODia koostetaan oppitunneilla opintojakso kerrallaan ja perusopintojen loppuvaiheessa opiskelija tekee kootun aineiston avulla loppuyhteenvedon osaamisestaan sanallista arviointia varten. Syventävien opintojen aikana OODiin kerättyä materiaalia opiskelija hyödyntää lopputyövaiheessa.

Opintojen kesto ja laajuus 

Aikuisten laajan oppimäärän mukainen käsityön taiteen perusopetus muodostuu perus- ja syventävistä opinnoista, jotka kestävät kokonaisuudessaan 1300 tuntia. Perusopinnot kestävät 7 vuotta (800 tuntia) ja syventävät opinnot 4 vuotta (500 tuntia). Opiskelu luo edellytyksiä jatko-opinnoille ja käsityön elinikäiselle harrastamiselle.