Lapset 5–13 vuotta

Varhaisiän käsityökasvatus 5-6- vuotiaille

Ryhmissä valmentaudutaan käsityön taiteen perusopetukseen tutustumalla käsityön eri osa-alueisiin. Työskentely on kokonaisvaltaista, toiminnallista ja elämyksellistä. Keskeisintä viidestä kuuteen -vuotiailla on leikki ja tekemisen ilo. Yhden viikoittaisen opintokerran kesto on 60–90 minuuttia.

Näpsässä on kivointa kun saa käyttää luovuutta

Lasten ryhmien oppilas

Käsityön taiteen perusopetuksen
perusopinnot 7–9-vuotiaille

Oppilas perehtyy monipuolisesti käsityön eri osa-alueisiin. Häntä innostetaan oivalluksiin, luovuuteen ja oppimisen iloon tekemällä ja kokeilemalla. Opinnoissa korostuvat pitkäkestoisuus, tavoitteellisuus ja oppilaan ilmaisun kehittäminen käsityön eri osa-alueilla. Lapsille on myös Nikkarit-ryhmiä. Näissä materiaalit painottuvat enemmän puuhun, metalliin ja elektroniikkaan. Perusopinnoissa opiskellaan kerran viikossa kokoontuvissa opetusryhmissä. Opintokerran kesto on 2×45 minuuttia. Oppilaitos järjestää myös tapahtumia ja näyttelyitä. Opintoihin sisältyy lisäksi omaehtoista oppimista.

Näpsän opettaja ja nuoret tutkivat lasinleikkauksen onnistumista.

Käsityön taiteen perusopetuksen perusopinnot 10–13-vuotiaille

Oppilas perehtyy monipuolisesti käsityön eri osa-alueisiin sekä materiaalien ja tekniikoiden ilmaisullisiin mahdollisuuksiin. Häntä innostetaan oivalluksiin, luovuuteen ja oppimisen iloon tekemällä ja kokeilemalla. Opinnoissa korostuu pitkäkestoisuus, tavoitteellisuus ja oppilaan ilmaisun kehittäminen käsityön eri osa-alueilla. Perusopinnoissa opiskellaan kerran viikossa iltapäivällä tai illalla kokoontuvissa opetusryhmissä. Opintokerran kesto on 3×45 minuuttia. Järjestämme myös leiripäiviä, tapahtumia ja näyttelyitä, joista tiedotamme tarkemmin lukuvuoden aikana. Opintoihin sisältyy lisäksi omaehtoista oppimista.

Mukavinta on ihana opettaja sekä kaverit

Lasten ryhmien oppilas

Opintojen kesto ja laajuus 

Viisi- ja kuusivuotiaiden varhaisiän opinnot kestävät laajimmillaan kaksi vuotta. Myöhempi lasten ja nuorten laajan oppimäärän mukainen käsityön taiteen perusopetus kestää perusopinnoissa seitsemän vuotta ja syventävissä opinnoissa neljä vuotta. Varhaisiän opintoja ei lasketa mukaan laajan oppimäärän tunteihin, mutta varhain aloitettu käsityöharrastus luo edellytyksiä jatko-opinnoille ja elinikäiselle harrastamiselle.

OODi

OODi, eli oman osaamisen dokumentointi, kuuluu osaksi perusopintoja yli 10-vuotiaille. Se koostuu oppilaan töistä otetuista kuvista ja sanallisista itsearvioinneista. OODia koostetaan oppitunneilla opintojakso kerrallaan ja oppilas hyödyntää keräämäänsä materiaalia lopputyövaiheessa.