Lapset 5–9 vuotta

Varhaisiän käsityökasvatus 5-6- vuotiaille

Ryhmissä valmentaudutaan käsityön taiteen perusopetukseen tutustumalla käsityön eri osa-alueisiin. Työskentely on kokonaisvaltaista, toiminnallista ja elämyksellistä. Keskeisintä viidestä kuuteen -vuotiailla on leikki ja tekemisen ilo. Yhden viikoittaisen opintokerran kesto on 60–90 minuuttia.

Käsityön taiteen perusopetuksen
perusopinnot 7–9-vuotiaille

Oppilas perehtyy monipuolisesti käsityön eri osa-alueisiin. Häntä innostetaan oivalluksiin, luovuuteen ja oppimisen iloon tekemällä ja kokeilemalla. Opinnoissa korostuu pitkäkestoisuus, tavoitteellisuus ja oppilaan ilmaisun kehittäminen käsityön eri osa-alueilla. Lapsille on myös Nikkarit-ryhmiä. Näissä materiaalit painottuvat enemmän puuhun, metalliin ja elektroniikkaan. Perusopinnoissa opiskellaan kerran viikossa kokoontuvissa opetusryhmissä. Opintokerran kesto on 2×45 minuuttia. Järjestämme myös tapahtumia ja näyttelyitä. Opintoihin sisältyy lisäksi omaehtoista oppimista.

Opintojen kesto ja laajuus 

Viisi- ja kuusivuotiaiden varhaisiän opinnot kestävät laajimmillaan kaksi vuotta. Myöhempi lasten ja nuorten laajan oppimäärän mukainen käsityön taiteen perusopetus kestää perusopinnoissa seitsemän vuotta ja syventävissä opinnoissa neljä vuotta. Varhaisiän opintoja ei lasketa mukaan laajan oppimäärän tunteihin, mutta varhain aloitettu käsityöharrastus luo edellytyksiä jatko-opinnoille ja elinikäiselle harrastamiselle.