Hantverkskurser och verkstäder

Tjänster av de skickligaste

Skolning, planering och tillverkning – alla behöver förstklassiga utövare, för att slutresultatet ska vara det bästa möjliga.

Hantverkskunskaper och skickliga hantverkare behövs överallt. Tusentals finländare arbetar med hantverksyrken. Taitoorganisationen delar med sig av yrkeskunnande och skolar framtidens hantverkare. För att det ska ske möten i vardagsarbetet har organisationen ett omfattande samarbete med företagare, evenemang, branschens bästa planerare och andra organisationer. Taitoorganisationen producerar tjänster och verksamhet i byar och städer, nationella kampanjer och projekt är en naturlig del av verksamheten. Allt detta är möjligt tack vare de utbildade hantverksproffs som arbetar i Taitoorganisationen.

Taitoorganisationen ansvarar för undervisning i hantverksfärdigheter

Taitoorganisationens 15 taitoföreningar och deras  nästan 100 verksamhetspunkter bildar Finlands mest omfattande servicenätverk för hantverk. Taitoföreningarna erbjuder möten med låg tröskel, där människor och samfund som är intresserade av hantverk kan träffas kring ämnet.

På kurser, klubbar och arbetsverkstäder erbjuds skapande verksamhet, tillsammans med andra. Föreningarnas kursutbud är mångsidigt. Kurserna är öppna för alla och de ordnas året om. En del kurser ordnas i samarbete med medborgarinstitut och studiecentraler. Föreningarna erbjuder olika förmåner till sina medlemmar, men man måste inte vara medlem för att delta i verksamheten.

Målet för Taitoorganisationens skolnings- och rådgivningsverksamhet ä att möjliggöra livslånga inlärningsstigar inom hantverk. De regionala föreningarna fungerar i allt tätare samarbete med kommunernas tidiga fostran och grundläggande utbildning.

Kursser och tjänster också på svenska:

NYLANDS HANTVERK
ÅBOLANDS HANTVERK
ÖSTERBOTTENS HANTVERK