Taitoorganisation Finland

Taitoliitto kasityo

Taitoorganisation sammanför tradition och framtidens hantverkare

Taitoorganisationens 16 taitoföreningar och deras nästan 100 verksamhetspunkter bildar Finlands största servicenätverk för hantverk. Taitoförbundet och de regionala taitoföreningarna bildar den nationella Taitoorganisationen.

Taitoorganisationen är en aktiv producent och utvecklare av hantverkstjänster. Organisationen främjar hantverkskultur som färdighet och näringsgren. Organisationens värden är skapande, skicklighet, företagsamhet och hållbar utveckling. Taitoorganisationen är verksam i hela landet och den omfattar  över 100 verksamhetspunkter. Organisationen är en betydande sysselsättare, som sysselsätter cirka 200 fast anställda hantverksexperter.

Effekterna av Taitoorganisationens verksamhet ger sig främst till känna i bättre välmående. Organisationens skolningar och rådgivning når årligen över 130 000 personer och konstutbildningens grundutbildning inom hantverk nås årligen av över 3000 elever. Taitoorganisationens mässor och utställningar lockar årligen över en miljon besökare.

Organisationen erhåller statligt stöd för rådgivningsarbete via undervisnings- och kulturministeriet, men cirka 2/3 av finansieringen är organisationens egenfinansiering.

REGIONALA HANTVERKSFÖRENINGAR

1 TAITO ETELÄ-SUOMI
2  TAITO ETLÄ-POHJANMAA
3  TAITO ITÄ-SUOMI
5  TAITO KESKI-POHJANMAA
6  TAITO KESKI-SUOMI
7  TAITO KYMENLAAKSO
8  TAITO LAPPI
9  TAITO PIRKANMAA
10 TAITO POHJOIS-KARJALA
11 TAITO POHJOIS-POHJANMAA
12 TAITO SATAKUNTA
13 TAITO VARSINAIS-SUOMI
14 TAITO YLÄ-SAVO
15 NYLANDS HANTVERK
16 ÅBOLANDS HANTVERK
17 ÖSTERBOTTENS HANTVERK

16 regional taitoföreningar

77 taitocentralen

36 butiker

565 000
besökare på utställningar årligen

950 000 besökare på försäljningsutställningar

67 000
deltagare i arbetsverkstäder

3200
hantverksskolelever

VÅR VERKSAMHET UNDERSTÖDS AV: