Taitoorganisation Finland

Taitoliitto kasityo

Taitoorganisation sammanför tradition och framtidens hantverkare

Taitoorganisationens 15 taitoföreningar och deras nästan 100 verksamhetspunkter bildar Finlands största servicenätverk för hantverk. Taitoförbundet och de regionala taitoföreningarna bildar den nationella Taitoorganisationen.

Taitoorganisationen är en aktiv producent och utvecklare av hantverkstjänster. Organisationen främjar hantverkskultur som färdighet och näringsgren. Organisationens värden är skapande, skicklighet, företagsamhet och hållbar utveckling. Organisationen är en betydande sysselsättare, som sysselsätter cirka 200 fast anställda hantverksexperter.

Effekterna av Taitoorganisationens verksamhet ger sig främst till känna i bättre välmående. Organisationens skolningar och rådgivning når årligen över 130 000 personer och konstutbildningens grundutbildning inom hantverk nås årligen av över 2500 elever. Taitoorganisationens mässor och utställningar lockar årligen över en miljon besökare.

Organisationen erhåller statligt stöd för rådgivningsarbete via undervisnings- och kulturministeriet, men cirka 2/3 av finansieringen är organisationens egenfinansiering.

15 regional taitoföreningar

64 taitocentralen

36 butiker

sashiko kurssi Turun taitokeskuksessa

180 301
besökare på utställningar år 2020
(före pandemin 580 000)

53 064 besökare på evenemanger

10 949 kursdeltagare år 2020
(2019: 27 273 )

2548
hantverksskolelever

VÅR VERKSAMHET UNDERSTÖDS AV: