Neliömetri pellavaa -hanke tutustuttaa pellavankasvatukseen ja käsittelyyn

14.03.2022
Tyttö sylissään kimppu pellavakuitua.

Neliömetri pellavaa -pellavankasvatusprojektissa innostetaan tutustumaan pellavakuidun matkaan aina siemenen viljelystä korjuuseen ja kuidun työstämiseen asti. Tekstiilit kuuluvat jokaiseen päiväämme, mutta harva meistä enää tuntee polkua, jonka kuitu on kulkenut päätyäkseen valmiiksi kankaaksi.

Pellavankasvatusprojektin 2022–2023 toteuttivat yhteistyössä Taitoliitto, Maa- ja kotitalousnaiset, Proagria sekä Suomen maatalousmuseo Sarka. Osallistua voi kuka tahansa, jolla on käytettävissä neliön viljelyala, pellavaa voi viljellä vaikka kaupunkipalstan kasvilaatikossa tai isompana alana omalla pellolla.

Perinnetaitojen ylläpitoa

Neliömetri pellavaa -projektin taustalla on vanhojen perinnetietojen ja taitojen ylläpitäminen. Samalla hanke tutustuttaa pellavan alkuperään ja tuotantoon sekä kuidun käsittelyn kulttuuriperintöön. Kuidun monivaiheinen ja työläs prosessi valmiiksi tekstiiliksi on useimmille vieras ja sen tunteminen lisää ymmärrystä kestävän kehityksen merkityksestä ja materiaalien arvostusta. Neliömetrin kokeilupalstalla ei saa tuotettua vielä merkittävää kuitumäärää langaksi asti, mutta viljely ja käsittelyvaiheiden kokeilu on hyvä väylä perehtyä tekstiilimateriaalin työlääseen ja monivaiheiseen tuotantoprosessiin ja näin lisätä tekstiilien arvostusta oman kokemuksen pohjalta.

Pellavan viljelyn ja sadonkorjuun jälkeen tehtävät kuidun käsittelyvaiheet vaativat osaamista ja välineitä, joita harvalta enää nykypäivänä löytyy. Suomalainen talkookulttuuri on ollut merkittävässä roolissa maatalousyhteiskunnassa myös pellavanviljelyn ja -käsittelyn eri vaiheissa. Tavoitteena onkin koota ihmisiä yhteen jakamaan oppeja ja perinnetietoa. Samalla ylläpidetään elävää perintöä, joka ei säily museoimalla vaan käytäntöjä tuntemalla ja tekemällä.

Neliömetri pellavaa -hankkeen toteuttajat

Taitoliitto
Suomen maatalousmuseo Sarka
Maa- ja kotitalousnaiset
Proagria
Maatiainen ry
Seurasaaren ystävät ry
Seurasaaren ulkomuseo

Lisätietoa
Taitoliitto, Kikka Jelisejeff, kehittämispäällikkö
tel. +358 40 7523 662, kikka.jelisejeff@taito.fi
Neliömetri pellavaa -pellavankasvatushanketta tukevat Museovirasto sekä Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Pellavankasvatusprojekti on saanut alkunsa Ruotsista, jossa kvm lin (1 neliö pellavaa) -projekti on innostanut viime vuonna tuhansia tutustumaan perinteisen kuitukasvin viljelyyn. Ruotsin käsityöjärjestö kutsui tänä vuonna mukaan muiden pohjoismaiden käsityöjärjestöt ja Suomessa taas Taitoliitto kutsui mukaan muita organisaatioita yhteisen hankkeen toteutukseen.

Kuva Elsa Hietala.

Pellolta langaksi -dokumenttielokuva on tuotettu osana Väinöntalo eläväksi -hanketta (https://talonpoikainelamaa.fi/ ). Väinöntalo – Järviseudun museo on Evijärvellä, Etelä-Pohjanmaalla sijaitseva kotiseutumuseo. Elokuvan on käsikirjoittanut ja ohjannut Jussi Försti.