Vastuullisuuden teemat Taitojärjestön toiminnassa

Vastuullisuuden teemat koskettavat Taitojärjestön toimintaan monin tavoin. Meille tärkeitä arvoja ovat kestävä käsityö, korjaaminen, huoltaminen, taidon säilyminen ja työn arvostus sekä osaamisen siirtäminen.

Taitojärjestössä arvostamme perinteisiä käsityötaitoja ja niiden osaajia sekä kunnioitamme monimuotoista kulttuuriperintöä. Kannamme vastuuta käsityötaitojen opetuksesta ja taitojen siirtämisestä tuleville sukupolville. Käsityötaidot ovat osa aineetonta kulttuuriperintöä ja toiminnallamme varmistamme, että käsityön elävä perintö säilyy. Käsityö muuttuu ajassa, vaikka sen juuret ovat historiassa.

Käsityö on yhteisöllistä toimintaa, joka lisää hyvinvointia ja luo työpaikkoja. Tarjoamme tiloja ja paikkoja yhdessäololle ja mahdollistamme erilaisten ihmisten arjen kohtaamiset. Innostus käsityöhön yhdistää meitä ja toimintaamme voi tulla mukaan ilman aikaisempaa osaamista.

Neuvomme ja opetamme tarkoituksenmukaisten, käsityönä valmistettujen tuotteiden valmistusta sekä opastamme niiden pitkäikäiseen käyttöön.

Kun tuote on suunniteltu hyvin käyttötarkoitukseensa ja kestämään,
sille on paikka maailmassa.

Käsityössä tavoitteena ovat laadukkaat ja pitkäikäiset tuotteet. Opastamme myös tuotteiden huoltamisessa ja korjaamisessa. Näin käsityötuote pysyy käytössä pitkään, mikä lisää sen ekologi-suutta. Kun tuote joskus kuitenkin tulee elinkaarensa päähän, osaamme opastaa sen hyödyntämisessä osana kiertotaloutta.

Taitojärjestö tarjoaa elämyksellisiä, kokemuksellisia ja hyvää oloa tuottavia palveluita, joissa tavara ei ole palvelun keskiössä.

Kannamme vastuuta käsi työalan säilymisestä Suomessa. Teemme yhteistyötä alan oppilaitosten kanssa ja tarjoamme harjoittelupaikkoja alan opiskelijoille.

Taitojärjestö on käsityöalan suurin työllistäjä. Järjestön työllistävyys on yli 250 henkilötyövuotta ja työhön osallistuu lähes 1 000 henkilöä. Tuote- ja palveluostoilla käsityöyrittäjiltä on suora käsityöyrittäjiä työllistävä vaikutus.

Vastuullisuuden teemat Taitojärjestön toiminnassa